Jobbsøkesys

Jobbsøkesys/JSS/Applications er UKAs opptakssystem. Det er en app på apps.uka.no som internt heter Applications, men vanligvis går for JSS.

JSS gjør det mulig for UKA å ha et opptak nesten uten at ITK er involvert, det er per dags dato mulig å endre opptakssiden, stillingsutlysninger og annonsetekster helt automagisk. I tillegg har den en snasen javascript-side for å fordele stillinger og noen statistikkverktøy.

I tillegg har applikasjonen også et semi-integrert intervjufordelingsscript ved navn BIPS. Det er semi-integrert i det at det leser stillinger og søknader rett fra databasen og lager en gyldig fordeling, men den fordeler ikke faktisk intervjutider. Den spytter heller ut et ark som så Rekrutteringen bruker for å manuelt fordele søkere. I UKA-19 mente Rekrutteringen at dette fungerte greit siden man da får sjekket at fordelingen ikke her helt på kjør.

Problemer med JSS

JSS er en helt grei applikasjon, men den har noen problemer. Se itk #144829 for mer

JSS og MDB

JSS tar inn søknader og spytter ut epost, men utover det er det lite interaksjon med medlemsdatabasen. Det er et felt for å velge hvem som har blitt tatt opp i en stilling, men dette har ikke integrasjon mot MDB. Feltet brukes kun til at opptatte personer ikke skal få avslagsepost når avslagseposter blir masseutsendt. Dette fører til problemer når det kommer til å legge inn personer i relevante mdb-grupper, spesielt under sjetteopptaket. Det er mulig at det kan utarbeides en løsning for dette i JSS, men den må også ta i betraktning at UKA gjerne skuffer om søkere i siste liten når det er for få søkere til en gitt gjeng.

Lenker: Start

Mail: itk@samfundet.no | Telefon: 992 15 925 | Sist endret: 2019-09-23 01:28 | Revisjon: 2 (historie, blame) | Totalt: 1586 kB | Rediger