Smittesporing

Script for å hente ut data finnes på cirkus:/var/www/samfundet.no/medlem/bin/paamelding_get_guest_list.py

Når man skriver til fil, er formatet CSV.

Eksempel:

maghal@cirkus$ /var/www/.../bin/paamelding_get_list.py -z 1 -d '2020-10-29' -o '2020-10-29_sone_1.csv'

Henter alle som har besøkt sone 1 (Rød: Rundhallen og Storsalen) 2020-10-29 og lagrer lista til fila 2020-10-29_sone_1.csv.

Vi opererer med at dagen starter og slutter kl 0600. Eksempelvis vil en registrering 2020-10-28 01:30 telle som et besøk for 2020-10-27.

Finne arrangementer

Alle arrangementer som har brukt påmeldingsys (som ikke er slettet) finnes på:

https://medlem.samfundet.no/admin/paameldinger/

Tabeller i mdb2

Schema: paameldingsys

Notater på tabeller

arrangement_id refererer til event_id i johanne.punblic.events (databasen til www.samfundet.no)

Lenker: Start

Mail: itk@samfundet.no | Telefon: 992 15 925 | Sist endret: 2020-11-04 00:59 | Revisjon: 9 (historie, blame) | Totalt: 1662 kB | Rediger