Opprette utviklingsinstans

lokal utviklingsinstans

Ta en checkout av robokop til det stedet du vil ha det

bruker@maskin:~$ git clone /home/cassarossa/itk/felles/git/robokop

Kopier en config.local.php fra en annen (f. eks yngvem) til lib, eller fyll inn manglene i config.local.example.php.

Opprett mapper og endre rettighetene for smarty

bruker@maskin:~$ mkdir smarty/templates_c
bruker@maskin:~$ mkdir smarty/cache
bruker@maskin:~$ mkdir smarty/configs
bruker@maskin:~$ chmod 755 smarty/templates_c
bruker@maskin:~$ chmod 755 smarty/cache

Bind

Vi ønsker å få DNS til å peke riktig, og må legge dette inn i bind sin config.

bruker@maskin:~$ vim /etc/bind/pz/samfundet.no

Find de linjene hvor andre har robokop DNS records og legg deg selv til.

Ser nok slik ut:

robokop-<brukernavn>  IN   CNAME  itk

Husk også å oppdatere serialen øvest i filen. Den er på form årstall måned dato <number>.

Hvor du endrer number om det er flere som har endret filen samme dag. Så eksempelvis 2011102400 er en gyldig serial.

Etter at du har endret på sonefilen må du kjøre zonesigner.

Deretter reloader du bind ved:

bruker@maskin:~$ sudo /etc/init.d/bind9 reload

Apache-konfigurasjon

<VirtualHost localhost:80>

  ServerName robokop-<dittbrukernavn>.samfundet.no
  DocumentRoot <dir_du_klonet_til>/robokop/web/
  CustomLog /var/log/apache2/access-robokop-<dittbrukernavn>.samfundet.no.log combined
  ErrorLog /var/log/apache2/error-robokop-<dittbrukernavn>.samfundet.no.log

  AssignUserID <dittbrukernavn> itk-web 
  MaxClientsVHost 10                                                       
</VirtualHost>

Eksempelvis kan du bruke en slik config, eller koke en som ligger i /etc/apache2/sites-availible.

For å legge til denne i sites-enabled bruker vi følgende:

bruker@maskin:~$ sudo a2ensite <navn_på_din_config>

Deretter reloader vi configen til apache:

bruker@maskin:~$ sudo systemctl reload apache2

Verifiser at du får opp utviklingsmiljøet ditt ved å gå til http://robokop-<brukernavn>.samfundet.no

Får du masse smarty3-feil i error-loggen til apacheinstansen burde du sjekke at templatesmappen i robokop-prosjektet har 755 i permissions på mappen. Filene under trenger ikke mer enn 644. Får du fortsatt templatefeil, sjekk at bruker- og gruppeeierskap på robokop-prosjektet samsvarer med AssignUserID-strengen i apachekonfigurasjonen.

Lenker: Start, robokop

Mail: itk@samfundet.no | Telefon: 992 15 925 | Sist endret: 2018-04-05 21:53 | Revisjon: 1 (historie, blame) | Totalt: 1522 kB | Rediger