Active Directory, databehandling

Se Samba for mer informasjon om AD. Databehandling gjøres fra voff.

Søk i data

Søk kan man gjøre med net ads search og LDAP-syntaks.

Noen generelle eksempler

Velge objekter hvor verdien til nøkkelen "key" er "value"
(key=value)
Bruke wildcards
(key=*value*)
Kombinere to kriterier (og)
(&(key1=value1)(key2=value2))
Kombinere to kriterier (eller)
(|(key1=value1)(key2=value2))
Negére et kriterium
(!(key=value))

Noen praktiske eksempler

Søk på gruppe ved gruppenavn
net ads search "(&(objectClass=group)(CN=${GRUPPENAVN}))"
Søk på person ved brukernavn
net ads search "(sAMAccountName=${BRUKERNAVN})"
Søk på person ved fullt navn
net ads search "(givenName=${FULLT_NAVN})"
Søk på person ved etternavn
net ads search "(givenName=*${ETTERNAVN})"
Søk på gruppe ved fra en persons primaryGroupID
net ads search "(objectClass=group)" objectSid sAMAccountName | grep -A1 ${PGID}

Endre data

Endre et objekt, f.eks. en gruppe eller en person
ldbedit -H ldap://voff -k yes "(<søkestreng>)"

Lenker: Start

Mail: itk@samfundet.no | Telefon: 992 15 925 | Sist endret: 2018-04-23 23:38 | Revisjon: 3 (historie, blame) | Totalt: 1419 kB | Rediger