Active Directory, databehandling

Se Samba for mer informasjon om AD. Databehandling gjøres fra voff eller cassarossa.

Søk i data

Søk kan man gjøre med net ads search og LDAP-syntaks.

Før du kan søke må du kjøre kinit

kinit administrator

Noen generelle eksempler

Velge objekter hvor verdien til nøkkelen KEY skal ha verdien VALUE
(KEY=VALUE)
Bruke wildcards
(KEY=*VALUE*)
Kombinere to kriterier (og)
(&(KEY1=VALUE1)(KEY2=VALUE2))
Kombinere to kriterier (eller)
(|(KEY=VALUE1)(KEY2=VALUE2))
Negére et kriterium
(!(KEY=VALUE))

Noen praktiske eksempler

Søk på gruppe ved gruppenavn
net ads search "(&(objectClass=group)(CN=GRUPPENAVN))"
Søk på person ved brukernavn
net ads search "(sAMAccountName=BRUKERNAVN)"
Søk på person ved fullt navn
net ads search "(givenName=FULLT_NAVN)"
Søk på person ved etternavn
net ads search "(givenName=*ETTERNAVN)"
Søk på gruppe ved en persons primaryGroupID
net ads search "(objectClass=group)" objectSid sAMAccountName | grep -A1 <PGID>

Endre data

Endre et objekt, f.eks. en gruppe eller en person
ldbedit -H ldap://voff -k yes "(SØKESTRENG)"

Lenker: Start

Epost: itk@samfundet.no | Telefon: 992 15 925 | Sist endret: 2021-03-22 19:05 | Revisjon: 5 (historie, blame) | Totalt: 1887 kB | Rediger