Instruks for Informasjonsteknologikomitéen

ITK-s nåværende instruks ble vedtatt av Finansstyret 13. desember 2012. En PDF-versjon av instruksen er også tilgjengelig.

 1. FORMÅL
  1. Informasjonsteknologikomitéen, heretter ITK, skal drive og vedlikeholde Studentersamfundet i Trondhjems datanettverk og tjenerpark. ITK skal tilby felles IT-tjenester for Studentersamfundets gjenger samt skjøtte sine egenutviklede datasystemer for Studentersamfundet, herunder medlemsdatabasen.
 2. SAMMENSETNING
  1. ITK består av inntil 12 aktive funksjonærer. Nye funksjonærer tas opp hvert år av gjengsjefen.
  2. En funksjonær i ITK er aktiv i 2,5 år, og har etter det mulighet for å beholde funksjonærstatusen som funksjonærpangsjonist.
  3. ITK opprettholder sin virksomhet under ISFiT og UKA. ITK kan utvides midlertidig til det antall nødvendig for å utføre ITKs arbeid i forbindelse med UKA.
 3. ANSVARSOMRÅDE OG PLIKTER
  1. Medlemmer i ITK plikter å kjenne innholdet av og overholde følgende instrukser på Huset:
   1. Generell gjenginstruks
  2. ITK disponerer og har ansvaret for følgende rom med tilhørende utstyr:
   1. Kontoret i 4. etasje
   2. Telematikk- og serverrommet på Nordre sideloft
  3. ITK disponerer Fotogjengens hybel sammen med Fotogjengen.
 4. FORMIDLING
  1. Gjengsjefen plikter å gjøre nye medlemmer av gjengen kjent med denne instruks.

Epost: itk@samfundet.no | Telefon: 992 15 925 | Sist endret: 2013-10-15 00:58:40