Generellt accesspunkt oppsett

AP oppsett

Dette er en generell cheat-sheet for å sette opp ny AP (Cisco AIR-CAP2602l)

  1. Pakk ut APet, gi det strøm, stapp det i rett port osv og les av mac-addressen
  2. Rediger /var/www/samfundet.no/wlan/whitelist på altersex, og legg inn den nye MAC-adressen.
  3. Kjør /usr/local/sbin/iptables-setup for å åpne for trafikk fra APet til omverdenen.
  4. Rediger /etc/bind/pz/samfundet.no på cirkus for å legge til forward og /etc/bind/pz/1.0.0.0.4.f.9.2.c.7.6.0.1.0.0.2.ip6.arpa for å legge til backward i ipv6, /etc/bind/pz/54.35.193 for ipv4. (Kopier nederste linje og hopp ett hakk videre i tallrekken)
  5. i /etc/bind/pz/ kjør service bind9 reload og zonesigner samfundet.no
  6. Finn ap-en i merkdem og oppdater navn og Static Ip med den nye ip-addressen du satt. Sett også nettmasken og gatewayen til hhv. 64 og fe80::230:48ff:fed3:b812 for ipv6 og 255.255.254.0 og 193.35.54.1 for ipv4
  7. Sjekk at alt fungerer ved å f.eks pinge ip-addressen

Lenker: Start

Mail: itk@samfundet.no | Telefon: 992 15 925 | Sist endret: 2017-05-02 08:38 | Revisjon: 5 (historie, blame) | Totalt: 1468 kB | Rediger