Denne siden er arkivert, og kan inneholde utdatert, gammel eller feil informasjon.

Gammel dokumentasjon

netatalk hos ITK

Fildeling

Vi bruker netatalk til å dele ut filer til macintosher. Fra macsiden ser en netatalk filtjener ut som en hvilken som helst mac-server. Hvor ligger sakene:

Det er netatalk i store, men vi bruker nå lokal installasjon. På cassarossa (debian) ligger konfigfilene i /etc/netatalk/ og på cirkus ligger de i /local/atalk/etc/. Se kommentarer og dok i hver av konfigurasjonsfilene. Hvordan starter/stopper jeg tjenesten:

Deler av netatalk

afpd
Dette er demonen som deler ut kataloger.
papd
Dette er demonen som deler ut skriverkøer. Vi bruker ikke denne, men lpr fra macene.
atalkd
Sammen med kjernemodulen 'appeltalk'. Dette må til om tjenestene skal dukke opp i 'velger' på macen.

Ting å tenke på

Hva er det med abel

Høsten 2000 var det en oppgradering av kjernen på cirkus. Da sluttet kjernemodulen 'appletalk' å virke. Abel ble derfor satt opp til å kjøre atalkd for cirkus. atalkd brukes kun til å sette opp forbindelsen. Abel kjører ikke afpd. Den kjører på cirkus. Dette er en rotete løsning. Bytt den ut ved første og beste anledning.

Utskrift

For enkelthets skyld tilbyr vi kun utskrift over lpr fra macintosher. Det er litt ekstra kronglete på klientsiden. De må starte "Desktop Printer Utility" og velge lpr samt skrive inn en adresse. Mange av skriverene har også egen kø som både er tilgjengelig over AppleTalk og LPR.

Lenker: Start, gammel dokumentasjon

Epost: itk@samfundet.no | Telefon: 992 15 925 | Sist endret: 2024-01-29 14:01 | Revisjon: 4 (historie, blame) | Totalt: 1888 kB | Rediger