Aprilsnarr

2016

Forslag til epost


Subject: Internfakturering av epostbruk

Hei,

Etter kutt i de siste budsjettrundene (krav fra FS) har ITK besluttet å                              
internfakturere noe av den interne epostbruken på huset fra og med 1.mai. Vi
behandler flere tusen epost til dagen og vi trenger er kapital for å holde
tritt med den økende belastningen av virusscanning, spamkontroll, oppslag i
epostlister osv.

Det blir i første omgang kun snakk om epost som inneholder vedlegg over 1MB,
med statsen 1kr (typisk et stort dokument eller bilde/GIF). Det er kun avsenderens
gjeng som blir ilagt avgiften, så motakere trenger ikke være bekymret.

Lenker: Start

Mail: itk@samfundet.no | Telefon: 992 15 925 | Sist endret: 2016-03-31 23:06 | Revisjon: 1 (historie, blame) | Totalt: 1472 kB | Rediger