Gammel dokumentasjon

Arbeidsoppgaver anno 1999

I dag har ITK, gradvis blitt tillagt følgende arbeidsoppgaver, hvorav det kun er den første som formelt ligger under ITKs ansvarsområde:

Lenker: Start, gammel dokumentasjon

Epost: itk@samfundet.no | Telefon: 992 15 925 | Sist endret: 2003-11-20 23:00 | Revisjon: 3 (historie, blame) | Totalt: 1871 kB | Rediger