Barsys

Siden BarSys ikke er ferdig enda vil dette være mer av en Changelog.

Ting gjort

  1. Kopiert Steinars program som leser fra seriellporten. Funker fint selv om jeg påstår at jeg har skrevet programmet
  2. Fått til simpel kommunikasjon med PostgreSQL
  3. Laget et program som skriver "Hello world" på skjermen

Lenker: Start, gammel dokumentasjon

Epost: itk@samfundet.no | Telefon: 992 15 925 | Sist endret: 2003-12-03 15:23 | Revisjon: 7 (historie, blame) | Totalt: 1888 kB | Rediger