ITKeres bashrc-triks

Disabler pausing av output med ctrl-q og ctrl-s og frigjør dermed ctrl-s til søking fremover i historikken
stty -ixon -ixoff
Legger ikke kommando i .bash_history hvis kommand begynner med et mellomrom
export HISTCONTROL=ignorespace
Autocomplete på arbitrære kommandoer, her eksempelvis med ssh
complete -W "$(echo $(grep '^ssh ' .bash_history | sort -u | sed 's/^ssh //'))" ssh
Været i Trondheim
alias trondheim='finger 7012@graph.no | grep -v NRK'
Starter en HTTP server som lister innholder i current folder på port 8000
python -m SimpleHTTPServer

Lenker: Start

Epost: itk@samfundet.no | Telefon: 992 15 925 | Sist endret: 2014-03-19 22:19 | Revisjon: 4 (historie, blame) | Totalt: 1886 kB | Rediger