Berging

Berging er en intern 'kniving' mellom de forskjellige gjengene der hovedpoenget går ut på å Berge med seg skilt, plakater, gitarer, piano, etc, fra de andre gjengenes hybel til din gjengs hybel. Når en gjenstand er berget, skal den leveres tilbake til opphavsgjengen i løpet av en måned etter berging, i bedre stand enn det gjenstanden var da den ble berget.

[Historisk fotnote: Berging er egentlig en måte å gi beskjed om at man ikke tar godt nok vare på gjenstanden til gjenstandens opphavsgjeng – derav oppussing etc.]

Det finnes ting som ikke er bergbare. [Liste over ting etter hvert som man får smekk for å prøve å ta er lurt?]

ITK har hittil berget høsten 2004

Ting ITK VIL berge høsten 2004 og vinteren 2005

Berget høsten 2010

En to meter høy trepenis ble berget fra sangeren i samarbeid med MG-web. Den fikk malt glans rosa med hvite flekker, og levert tilbake.

Lenker: Start, gammel dokumentasjon

Epost: itk@samfundet.no | Telefon: 992 15 925 | Sist endret: 2011-03-24 16:17 | Revisjon: 14 (historie, blame) | Totalt: 1886 kB | Rediger