Billig ACL

Billig har en semi-kompleks ACL-struktur for å organisere tilganger. I tabellen under er <organisasjon> den gitte organisasjonen, dvs. «samfundet», «uka» eller «isfit». Man kan også gi tilgang på /web/billig, som da gir administratortilgang til alle organisasjoner.

StiFormål
/web/billig/organisasjon Full administratortilgang
/web/billig/organisasjon/rapporter Rapport- og selgertilgang
/web/billig/organisasjon/rapporter/selger Selgertilgang

Mer om formål

Selgertilgang gjør det kun mulig å selge billetter, og hente ut enkel informasjon om et arrangement. Dette vil også si at personen kun kan se omtrent hvor mange billetter som er igjen (f. eks 20+) og heller ikke hvor mange som finnes totalt. Tilgangen gir også mulighet til å søke igjennom ordere og hente ut informasjon om de bestillte billettene.

Selger- og rapporttilgang gir de samme tilgangene som selgertilgang, men også gir tilgang til en rekke rapporter som viser f. eks når/hvor de fleste billettene er solgt o.l. Personen har også mulighet til å se akkurat hvor mange billetter som er solgt, og hvor mange det er totalt. Derimot har den ikke mulighet til å endre informasjon om arrangementet.

Administratortilgang gir de samme tilgangene som selger- og rapporttilgang, men gir også mulighet til å endre all informasjon relatert til et arrangement (antall billetter, billettgrupper osv), og legge til nye arrangementer. Den gir også mulighet til å legge til nye billettlayouter, og offline-eksport av billetter.

Lenker: Start, billig

Epost: itk@samfundet.no | Telefon: 992 15 925 | Sist endret: 2014-11-06 23:41 | Revisjon: 5 (historie, blame) | Totalt: 1876 kB | Rediger