Billig PDF-billett

Når kunder kjøper billetter med Billig på nett, sendes det PDFer med billetter på epost (og kunden kan laste ned PDFene fra nettleseren direkte om hen ønsker). Kunden printer ut denne billetten selv og tar den med på arrangementet. Dette fører til noen restriksjoner på designet.

Informasjon på billetten

Billetten må inneholde følgende informasjonsbiter: «Studentersamfundet i Trondhjem», «970 088 466 MVA» og «Elgeseter gate 1, 7030 Trondheim». Årsaken er at billettene også gjelder som kvittering, som har noen formelle krav (se Lovdata).

Følgende fylles ut av Billig, og må dermed være tilstrekkelig rom for:

I tillegg ønsker Samfundets juridiske avdeling at billettene har påtrykt informasjon om at de ikke kan refunderes. «Kan ikke refunderes» eller «Billetter refunderes ikke» er forslag til tekster.

Filstørrelse

Mange epost-leverandører (Gmail, Yahoo osv.) misliker store vedlegg. Store vedlegg gjør også at alt tar lengre tid (sending, nedlasting (spesielt på mobile nett), utskrift ol.). Hold filstørrelse så liten som mulig. Verktøy som Adobe Distiller og pdftk er nyttige for å komprimere PDFen. Unngå også å bruke fonter som ikke er med i pdf-standarden, da disse tar mye plass. PDFen burde være på rundt 50-60kB, og kan ikke overskride 100kB.

Prosedyre for Illustrator

  1. Alle bilder skal være vektorbasert, ingen PNG, JPEG osv.
  2. Bruk 'Find fonts' og sjekk at du bare bruker standard PDF fonts
  3. Lagre som EPS fil uten embeded fonts, dette er viktig
  4. Hvis du har ny nok illustrator, sørg også for at 'Include Document Thumbnails' ikke er huket av.
  5. Bruk Distiller på EPS filen med innstillinger 'Smallest file'
  6. Bruke 'pdftk in.pdf output out.pdf uncompress' for å redusere filen til en stream slik at PDF::Reuse funker

Trykk, typer og farger

Det er et mål å ikke bruke mer blekk og/eller toner hos kundene enn nødvendig, så utformingen må søke å være relativt minimalistisk. Ved å redusere mengden trykk og holde designet enkel øker man også lesbarheten som er viktig for vaktene som skal kontrollere billettene.

Siden A4-billettene verken er trykt materiale eller informasjonsmateriale fra Samfundet, er det ikke krav til å ha med hovedsponsors logo.

Eventuelle farger må fungere godt også i svart/hvitt og dårlige gråtoner. Strekkoden kan ikke ha farget underlag. Tekst (som fylles ut av Billig) må fortrinnsvis ikke ha farget bakgrunn, eller ha grafikk eller bilde under seg. Det vil føre til dårligere lesbarhet.

For tekstene Billig fyller inn, så som arrangementsnavn og prisgruppe, kan man ikke kontrollere vekt, kniping e.l., men man kan kontrollere størrelse og plassering. All teksten må ha samme størrelse, men tekstbitene kan plasseres hver for seg. Teksten Billig fyller ut er i Helvetica.

Hvordan hente ut billett-maler fra databasen

Billetter kan blant annet hentes ut ved bruke av denne spørringen:

\COPY (SELECT encode(pdf_contents, 'hex') FROM billig.ticket_layout_pdf WHERE filename='<navn på layout>') TO '<filbanen hvor hexdumpen skal lagres>';

Deretter kan hex-dumpen koverteres tilbake til en pdf ved bruk av:

xxd -r -p <filnavn>.hex > output.pdf

Lenker: Start, billig billettdesign

Epost: itk@samfundet.no | Telefon: 992 15 925 | Sist endret: 2019-01-02 15:04 | Revisjon: 21 (historie, blame) | Totalt: 1872 kB | Rediger