Billig mot UKA-09

Her følger det hva vi må gjøre med Billig mot UKA-09.

Hardware

Salgsklienter

En salgsklient er en vanlig pc tilknyttet billig via winprint.exe. Vi må avklare hvordan disse maskinene skal skaffes til rett. På fengelstomten stiller ITK med vanlige arbeidsstasjoner.

Billettprintere

Vi benytter oss av Intermec PF4i printere. Disse ligger på ~12000 eks. MVA pr stykk.

Dørklienter

Dørklientene består av en vanlig pc, en touchskjerm og en strekkodeleser. Vi har til nå brukt Asus Pundit-bokser som datamaskiner, dog disse er litt store og har visst seg ømfintlige for varme. Nå (2009-02) har vå kjøpt inn en Fit-PC Slim for testing. Denne har betenkeligheter mtp. maskinkraft og strømkabel, og vi vurderer alternativer.

Vi har brukt LG sf1510 som touchskjermer til nå. De har funger ok.

Til strekkodeleser bruker vi Datatronic Heron, som er en håndholdt skanner.

PC 3.400 kr
Touchskjerm 3.250 kr
Strekkodeleser 1.345 kr
SUM7.995 kr

Priser er inkl. mva

Det vurderes å bruke netbook til ambulerende maskin.

Utvikling

Organisasjonstøtte

Billig har per i dag støtte for organisasjoner i de fleste systemene, men mangler i de mindre tilhørende systemene (noen rapporter, nødeksport, offline-dill osv).

Salkart

Vi har støtte for salkart, men koden trenger gjennomgang, og javascripten bør kanskje skrives om til å benytte seg av jquery e.l.

Salkartet må også evt oppdateres i forhold til UKA-09 sine ønsker.

Reservasjoner DONE

Reservasjoner er på plass, dog som et hack. Vi bør vurdere å legge til et eget reservasjonsfelt for en renere løsning, og mer sporbarhet. Dvs, vi gjør dette.

Kasseoppgjør

Kasseoppgjør-støtten fra UKA-07 er ikke helt det de ønsker seg, dvs ting er litt snudd på hodet. Det interessante er den fysiske kassen, med den tilhørende iden fra cashcontroller, og ikke selgerne i så forstand. Man ønsker likevel å ha sporbarhet og en person som er hovedansvarlig for oppgjøret.

Dagens databasestruktur for et oppgjør er som følger:

CREATE TABLE settlement (
    settlement serial PRIMARY KEY NOT NULL,
    settlement_starttime timestamp NOT NULL DEFAULT current_timestamp,
    settlement_endtime timestamp,
    point_of_sale integer NOT NULL REFERENCES point_of_sale,
    cash_register integer NOT NULL REFERENCES cash_register,
    seller varchar NOT NULL,
    approved timestamp,
    organisation integer NOT NULL REFERENCES organisation,
    cash_in integer,
    credit_in integer,
    uka_transaction_id integer
);

Jeg vil hovedsaklig endre «seller» til en fremmednøkkel som peker mot denne strukturen:

CREATE TABLE settlement_usergroup (
settlement_usergroup SERIAL PRIMARY KEY NOT NULL,
creator VARCHAR NOT NULL
);

CREATE TABLE settlement_usergroup_member (
settlement_usergroup_member SERIAL PRIMARY KEY NOT NULL,
settlement_usergroup INTEGER REFERENCES settlement_usergroup NOT NULL,
seller VARCHAR NOT NULL,
joined TIMESTAMP DEFAULT NOW() NOT NULL,
);

Dog det må tenkes litt mer igjennom :-)

Videre ønsker man da å kunne gi en kasse videre, dvs knytte en annen bruker til et oppgjør. Man må også da tenkte på cornercasen hvor en bruker blir knyttet til flere aktive oppgjør av gangen. Datamodellen tar høyde for dette.

Kvitteringer WONTFIX

Gjelder i hovedsak salg på stand, da vi har de fire siste numrene fra kredittkortet som referanse ved nettsalg.

For å verifisere eierskap til billetten(e) ved evt. bytte eller refundering trenger vi kvitteringer.

Den enkleste måten er antagelig å printe ut en ekstra billett pr. salg der det står kort oppsumert hva som er kjøpt.

Økonomiske rapporter

I tillegg til kassaoppgjørene ønsker man kanskje å ha en visma eksport av "varer ut", dvs hvor mye man har solgt billetter for. Her må man ha en unntak for gruppesalgs-prisgrupper, da disse blir registrert ut fra UKA.no sitt GruppeSalgSys.

MVA-støtte

UKA vurderer arrangementer i gråsonen til å måtte ha MVA-grupper knyttet til seg. For billig sin det vil det si å knytte en event mot en mva-gruppe og skrive ut mva-summen på billetten, samt oppgi mva-gruppen på de økonomiske rapportene. Dette er dog ikke prioritert, og UKE-styret er klar over det.

Prosjekt-ID-støtte

UKA har prosjektider. En prosjektid skal knyttes mot en eller flere arrangementer, og skal oppgis op de økonomiske rapportene.

Quicksell

Jørgen, you fix 4 da real!

Delt database på dørklienter i dødens dal (grublepunkt)

You heard me. (Skal fylle på mer her straks)

Integrasjon mot UKA.no

Eksternt administrasjonsgrensesnitt

SQL-utvidelser

GruppeSalsSys

UKA.no kjøper billetter med et ekstra flagg som setter betalingtype "invoice", disse er av billig ansett som betalt, men skal ikke være med på salgsrapporter. Mindre kjøp (<10) setter som reservert til en bestemt dato, og skal dermed time ut selv hvis de ikke blir betalt i brakken i tide.

Testing

Brukbarhetstesting

Ytelsestesting

Brukertester

Opplæring

Adminstrasjonkurs

Selgerkurs

Dørvakt/SaSp-kurs

Lenker: Start, billig

Epost: itk@samfundet.no | Telefon: 992 15 925 | Sist endret: 2009-08-05 20:28 | Revisjon: 18 (historie, blame) | Totalt: 1871 kB | Rediger