Billig VERP

Billig sender epost til billettkjøpere med PDFer med billettene. Disse sendes enten når timeout-payex.pl kjører (se Billig PayEx) eller dersom en operatør eksplisitt sender billetter til en gitt epostadresse i webfjeset. Fra tid til annen kommer disse meldingene i return, vanligvis fordi brukeren har tyrkleifet epostadressen sin.

Epostmeldingene sendes ut med såkalt VERP, Variabel Envelope Return Path, slik at returadressen for er unik for hver epostutsending. Adressen inneholder nok informasjon til å unikt identifisere utsendelsen, slik at vi har en viss sjanse til å oppdage det når det kommer en melding i retur. Return-Path for meldingene er på formen billig-bounces+1234@samfundet.no, altså med en unik identifikator inn i tabellen sent_email. Tabellen inneholder både purchase-nummer og epostadresse, siden en billett kan sendes til en annen adresse enn den opprinnelige (via en operatør i webfjeset).

En egen router og transport i exim4 (router/299_itk-billig-bounces og transport/30_itk-billig-bounces) sørger for at meldingene pipes til bin/process-bounce.pl, hvor adressen dekodes og informasjon om bounce-meldingen settes inn i databasen. process-bounce.pl logger til syslog på cassarossa. Siden skriptet kjøres av brukeren Debian-exim, har den en egen databasebruker uten stort andre tilganger enn INSERT på tabellen bounce.

Lenker: Start, billig

Epost: itk@samfundet.no | Telefon: 992 15 925 | Sist endret: 2015-08-20 22:02 | Revisjon: 3 (historie, blame) | Totalt: 1876 kB | Rediger