Checklist for innslipp i Dødens dal

Nedenfor følger en liste med ting som burde være i orden før et innslipp i Dødens dal starter. Mange av tingene nevnt nedenfor er ganske åpenbare, men jeg ser likevel for meg at det tidvis kan være nyttig.

Generelt sett er det svært praktisk om en person med en del erfaring med Billig alltid befinner seg i billettbrakken, og at det alltid er en ITKer utenfor som overvåker at alt går fint.

Innslippsportalen

Billettbrakken

Lenker: Start

Epost: itk@samfundet.no | Telefon: 992 15 925 | Sist endret: 2015-10-07 09:43 | Revisjon: 2 (historie, blame) | Totalt: 1888 kB | Rediger