Situasjoner i døra

Alle vakter bør ha fått opplæring av itk eller lest Billig dør om hvordan dørkliente fungerer.

Interressante seksjoner:

Billig baserer seg på at man stoler på at systmet er rett. Dersom noen prøver å snike seg inn ved å kopiere en billett er vi avhengige av stole 100% på at systemet fanger opp dette, samt at det ikke gir såkalte feilaktig positiv hvor man ikke slipper inn en gyldig billett.

Man har i dag en del situasjoner hvor man er usikkr på om det er systemet som er feil eller konsertgjengeren som prøver å lure seg inn. Alle usikkre situasjoner bør derfor sendes til luka. I luka kan man sjekke opp om man finner noe feil, eventuelt notere ned kort eller referansenummer man er usikkre på og deretter gi ut gjestepass eller lignende slik at konsertgjengeren kommer inn. ITK kan så gå gjennom denne listen i etterkant for å finne ut hva situasjonen skyldes.

Målet må være på sikt å luke ut alle situasjonen hvor man er usikkre på hva man skal gjøre. I første omgang dog lar man tvilen komme konsertgjengeren til gode. Dersom det begynner å bli veldig mange tvilstilfeller i løpet av en kveld er vi nødt til å sette inn ekstra tiltak.

Oppstart av klienten

Oppstart av klienten gjøres vanligvis at KLST eller LØK. Dersom dette ikke er gjort er det ikke veldig vanskelig å gjøre klar klienten for innslipp.

Situasjoner som kan oppstå

Flere billetter til samme konsert på ett kort

Dersom konsertgjenger sier han har billetter til hele vennegjengen på kortet sitt har han misforstått hvordan systemet fungerer. Dessverre skjer dette fra tid til annen. Grunnen er ofte at personen tror han skal få medlemspris også for kompiser fordi billettene er på et medlemskort. Situasjonen er oftest at han har en billett på kort og en eller flere medlemsbilletter koblet til samme bestilling som ikke er printet ut.

Løsning: Be gjengen henvende seg i luka. Personen i luka vil slå opp ordren utifra medlemskortet, finne to eller flere billetter knyttet til kortet. Eventuelt se at det er medlemsbilletter og be om å få se medlemskort fra alle sammen. Deretter printe ut alle billettene på nytt for bruk i døra.

Referansenummer på ark

Enkelte konsertgjenger bestiller billetter på nett, men har ikke printer hjemme og velger å ta med seg ordrenummeret på en lapp.

Løsning: Konsertgjengere med referansenummer på lapp bør henvises til luka. Det er to grunner til det. For det første tar det lang tid å taste referansenummeret som er på tilsammen 12 siffre. Det andre er at det kan være flere billetter knyttet til samme ordrenummer. Et ordrenummer brukes både til å identifisere en ordre samt første billetten i denne ordre. Dette oppdager man raskt i luka hvor man vil kunne printe ut alle billettene knyttet til samme ordre.

Billetter til to forskjellige konserter samme helg på ett kort

Dørklienten vil bare slippe inn billetter for konserter som starter i tidsrommet -6 timer til plus 24 (?). Dette betyr at ivrige konsertgjengere kan ha kjøpt billetter til to forskjellige konserter samme helg. Det er også mulig å ha to konserter samme dag, én i storsalen og én på knaus. Det kan også være interressant å innslipp for den ene konserten ved bakdøra og den andre på fremsida (tenk uka og diverse teatere).

Løsning: Dørklienten løser dette på følgende måte. Det er mulig å bestemme hvilken konsert man ønsker å ta imot billetter for. Dette gjøres med "oppsett" (se over). Dersom konsertgjengeren har kjøpt billetter til andre konserter i tidsrommet for innslipp vil det komme opp en melding om dette. Konsertgjengeren kan da eventuelt vises til en annen inngang/kø. Ellers vil man få opp en mulighet for å velge hvilken billett som skal brukes. Dersom man taster feil, se nedenfor (Spesielle situasjoner). Det er litt uheldig å velge feil billett, så klienten bør derfor settes opp til å bare akseptere billetter for den eller de konsertene man har innslipp for.

«Ingen billetter på kort»

Når man drar kort får man beskjeden «Ingen billetter på kort».

Løsning: Luka slår opp kortet for å se om det ligger noen billetter der. Dersom det ikke gjør det og konsertgjenger ikke har referansenummeret i tillegg blir det en vurderingssak. Situasjonen oppstår gjerne fordi konsertgjenger har skrevet inn feil nummer ved bestilling. Oblatnummeret kan sjekkes, men det kan tenkes at personen med oblatnummeret som kortnummer ikke også har kjøpt billetter. Dette kan potensielt gi problemer. Policy må bli opp til arrangerende gjeng.

Billettgjenger har ikke med seg noen ting, men oppgir epostaddressen sin

Konsertgjenger tenker som så at alt epostaddressen er nok.

Løsning: Henvis konsertgjenger til luka hvor man kan verifisere at epostaddressen stemmer, om den har noen billetter og eventuelt printe ut disse. Om man skal tillatte bruk av epostaddresse er dog litt usikkert da det er mulig å tippe addresser. Policy på dette må bestemmes av arrangerende gjeng.

Vanlige meldingskoder

Grå

Grønn

Gul

Rød

Spesielle situasjoner

Alle får ingen gyldige billetter (eller får man gult, «andre billetter»?)

Løsning: Sjekk "oppset" (se over)

Valgt feil billett ved flere billetter på samme kort.

Bruker påstår å ha flere billetter på samme referansenummer

Lenker: Start, billig

Epost: itk@samfundet.no | Telefon: 992 15 925 | Sist endret: 2013-11-08 23:08 | Revisjon: 18 (historie, blame) | Totalt: 1888 kB | Rediger