Bipping av billetter

Diverse info om magnet og strekkodeleserne vi har brukt.

I kjørende versjon av dørklienten (20071101) er det støtte for begge typer strekkodelesere samtidig. Dette gjøres ved å starte to tråder, en pr type. I fremtidige versjon kan det tenkes at man vil slutte med dette.

Heron D130 RS232

Vi har 6 enheter hvorav tre er kjøpt inn på budsjettet til Accenture. Dersom de innebygde fungerer tilfredsstillende så vil vi ikke lengre bruke disse. Yeye.

Symbol LS7808

Strekkodeleser laget for å bygges inn. Kan skanne et utall antall billetter i minuttet. Her er det bare å line opp køen med folk og be de løpe forbi.

Enheten kodes via strekkoder og en pdf med alle mulighetene fulgte med på en liten cd. Den eneste konfigureringen som ble gjort av oss var å få den til å sende linjeskift etter hver skannede strekkode. Koden som ble lagt inn var:

Disse finner du på side 67, 68 og 70 i den noen og 300-siders PDF-en vi fant på mini-CD-en som fulgte med. Den kan muligens også finnes på nett.

Magtek

Magnetkort leser. Funker, men skanner bare på én side. Hvis man får masse penger en dag bør man invistere i en leser som kan skanne på begge sider samtidig.

Lenker: Start, billig

Epost: itk@samfundet.no | Telefon: 992 15 925 | Sist endret: 2007-11-12 22:25 | Revisjon: 2 (historie, blame) | Totalt: 1886 kB | Rediger