Billig loadtest

Prosedyre

Etter større config-, kode- eller hardwareendringer, burde det kjøres en loadtest for å verifisere at man ikke har redusert ytelsen (evt. for å verifisere at den er blitt bedre). Dokumentasjonen under er ment som en grov skisse til hvordan; du vil antageligvis fortsatt kreve en viss Billig-ekspertise og møte på uventede hindringer, men det er en god start.

cd /var/www/samfundet.no/billettsalg-loadtest
su - billettsalg
git pull
exit
a2dissite billettsalg.samfundet.no
a2ensite billettsalg-loadtest.samfundet.no
vim /etc/apache2/perl/startup.pl  # Juster include-stien
service apache2 reload
truncate purchase cascade;
update ticket_group set num_sold=0;

Vanlige feil

Tidligere resultater

Januar 2017

Kontekst
Hardware- og software-oppgraderinger
Resultater
Maks 140

Juni 2018

Kontekst
Etter oppgradering til stretch.
Resultater
Maks 150

August 2019

Kontekst
Før oppgradering til buster.
Parametre
2000/2500/4000 workers, 300 sek warmup, 300 sek runtime
Resultater
Mean 148/180/190

September 2019

Kontekst
Hardware-oppgradering
Parametre
6000 workers
Resultater
Omtrent 330

Lenker: Start, billig

Epost: itk@samfundet.no | Telefon: 992 15 925 | Sist endret: 2020-07-05 15:05 | Revisjon: 14 (historie, blame) | Totalt: 1888 kB | Rediger