Billig loadtest

Etter større config-, kode- eller hardwareendringer, burde det kjøres en loadtest for å verifisere at man ikke har redusert ytelsen (evt. for å verifisere at den er blitt bedre). Dokumentasjonen under er ment som en grov skisse til hvordan; du vil antageligvis fortsatt kreve en viss Billig-ekspertise og møte på uventede hindringer, men det er en god start.

cd /var/www/samfundet.no/billettsalg-loadtest
su - billettsalg
git pull
exit
a2dissite billettsalg.samfundet.no
a2ensite billettsalg-loadtest.samfundet.no
vim /etc/apache2/perl/startup.pl  # Juster include-stien
service apache2 reload
truncate purchase cascade;
update ticket_group set num_sold=0;

Lenker: Start, billig

Mail: itk@samfundet.no | Telefon: 992 15 925 | Sist endret: 2018-08-19 00:12 | Revisjon: 2 (historie, blame) | Totalt: 1467 kB | Rediger