Billig 2.0 - TODO

(done) Prodsetting

Flyttet til bugtracker

Done

Legg til ting som er gjort her slik av vi har en viss oversikt over hvilke features og fikser som ligger samlet i de forskjellige treene, takk.

Lenker: Start, billig v2

Epost: itk@samfundet.no | Telefon: 992 15 925 | Sist endret: 2007-11-02 02:05 | Revisjon: 3 (historie, blame) | Totalt: 1871 kB | Rediger