Hvordan utvikle på Billig, v1

Merk: Denne noden er utdatert til fordel for Billig, hvordan utvikle

Billig utvikles i Arch, som MDB2. Se MedlemsDB2, hvordan utvikle, spesifikt delen "lag en lokal kopi". Det sentrale treet ligger hos mdb2-brukeren akkurat som i MDB2.

Commit-hooks

Det er kjekt om alle legger inn en liten snutt i hook-scriptet sitt slik at man får commit-meldinger til mailinglisten. Legg følgende i ~/.arch-params/hook (lag ny fil om den ikke allerede finnes, og gjør den kjørbar):

#! /bin/sh
ARCH_ACTION="$1"

doPrepLog() {
    baz cat-archive-log --headers "${ARCH_ARCHIVE}/${ARCH_REVISION}" | grep ^Summary:
    cat ~/.last-diff
}

doSendMail() {
    local recipients="${1}"

    mutt -s "arch ${ARCH_ACTION}: ${ARCH_REVISION}" -e 'unset signature' ${recipients} < ${logfile}
}

ARCH_CATEGORY="`baz parse-package-name --category $ARCH_REVISION`"
ARCH_BRANCH="`baz parse-package-name --branch $ARCH_REVISION`"

case "${ARCH_ACTION}" in
precommit)
    # hack :-)
    baz diff | tail +3 > ~/.last-diff
;;
commit | import)
    logfile="`tempfile`"
    doPrepLog > "${logfile}"
    if [ "${ARCH_ARCHIVE}" = "sesse@samfundet.no--2005-mdb" -a "${ARCH_CATEGORY}" = "billig" ]; then
        doSendMail itk-billig@samfundet.no
    fi
    rm "${logfile}"
;;
esac

exit 0

Bytt ut "sesse@samfundet.no--2005-mdb" med ditt eget arkiv.

Lenker: Start, billig v1

Epost: itk@samfundet.no | Telefon: 992 15 925 | Sist endret: 2007-11-02 01:35 | Revisjon: 2 (historie, blame) | Totalt: 1887 kB | Rediger