Billig varesalg

Billig selger i hovedsak billetter, men kan brukes til salg av fysiske varer, med levering per post. Per i dag brukes dette kun til å selge medlemsoblater i MDB2.

Varesalg foregår i en egen organisasjon som heter «samfundet-goods» (handlekurvikonet i Billig). Den er spesialisert litt i UIet, og har selvsagt sine egne eposttekster og slikt, men er ellers ganske normal. Det som derimot betyr noe, er flagget «physical_goods» på arrangementet (dette settes automatisk for arrangementer under samfundet-goods). Flagget fører til blant annet disse endringene:

Organisasjonen har MDB2 som frontend, og har satt opp slik at KK automatisk blir Cc-et på alle kvitteringsepost (slik at de vet de er nødt til å gjøre utsending). MDB2 viser en «Kjøp nytt oblat»-link fra forsiden om man har seks måneder eller mindre igjen på oblatet sitt, og sender med medlems-IDen som et skjult parameter.

Bytte av arrangement

Om man på noe tidspunkt ønsker å bytte event-ID (for eksempel for å skille forskjellige års salg fra hverandre), må man bytte på hardkodet event-ID to steder:

Lenker: Start, billig

Epost: itk@samfundet.no | Telefon: 992 15 925 | Sist endret: 2020-09-09 22:49 | Revisjon: 2 (historie, blame) | Totalt: 1888 kB | Rediger