Dødens nett, UKA 21

Informasjon om nettet i DD

Sjekkliste

HvaAvklart dato / gjennomførtKommentar
Etablere virk mellom Anette og fiber i Dødens dal
Få tak i planene for brakkene og teltene i Dødens Dal, helst med en skisse, og lag en tilsvarende tegning som over med plan for hvor fiberkablene skal gå og hvilke svitsjer vi skal bruke X Må finne ut om Ops skal være der, sjekke at ting er som før
Ha et møte med arenakoordinator (eller lignende), og avklar at vi får kabelgater til fiberen
Ha et møte med teltsjef (eller lignende) og avklar at vi får fast strøm til svitsjene X Fast strøm til fast infrastruktur, mao vi får fast strøm
Test at fiberen fungerer, og eventuelt bestill ny fiber hvis vi trenger
Kjøpe nye fiberruller, ala de fra UKA-19
Test at vi har nok SFPer, og eventuelt bestill fler
Konfigurer alle svitsjene som skal brukes i Dødens Dal, og teste at de snakker sammen riktig ved å koble alle sammen med samme type kabler som de skal være koblet sammen med i dalen X
Bestill alle nettverkskabler som skal brukes i Dødens Dal
Finne ut hvilket kassesystem de skal bruke / om de skal ha kassene på LAN
Sørge for at vi har lisens til nok APer (se under)
Finne ut om det blir brakke i høyskoleparken X Det blir ingen brakke i høyskoleparken
Finne ut om det blir sirkustelt på fengseltomta X Det blir sirkustelt, utstyr er bestilt, men vi trenger svært lite
Finne ut hvordan kassene skal få nettverk (ha et møte med salgsjef/kasseansvarlig) X kassene får nett enten trådløst med 4G som backup eller så kan vi bruke dongler
Spørre VK hvor de trenger nett for streaming (1 Gbps) X De skal ha 2-3 porter og godt trådløst nett #159552
Finne ut om innslippsportal står der de alltid står X

Trådnett

Dødens Dal

HvaNavnIP-adresseKommentar
Cisco ME 3400E ddsw-distro 2001:67c:29f4::1031 I skapet i sørenden (Hades), tar inn fiber fra Samfundet og er upstream for alle andre switcher i DD. Har kun SFPer.
HP Procurve 2610-24-PWR ddsw-billett 193.35.52.17 Billettbrakka
Cisco Catalyst 3560 PoE-8 sirkusteltet 193.35.52.5 Sirkusteltet
Cisco Catalyst 3560 PoE-12 ddsw-scene1 193.35.52.14 Scene
Cisco Catalyst 3750 PoE-24 ddsw-ops 2001:67c:29f4::1004 OPS brakke
Cisco Catalyst 3560 PoE-48 ddsw-foh 193.35.52.15 FOH
Ubiquiti EdgeSwitch-8-150W ddsw-backstage 2001:67c:29f::1017 Backstage brakke
Ubiquiti EdgeSwitch-8-150W ddsw-velferd 2001:67c:29f::1018 Velferdsbrakken

WLAN

APer

Trådløskontrolleren vår, merkdem, har opptil 50 gratislisenser for APene. Vi kan aktivere noen trial-lisenser slik at vi får opptil 75 lisenser. Per nå er det lite tid igjen av denne trialen, og vil ikke holde for UKA-21. Vi trenger derfor å enten kjøpe nye lisenser, eller skaffe oss et nytt trial (v.h.a cisco/xim)

HvaAntallKommentar
Cisco AP 3700I 27 Fikk nye APer vinter 2021

IP-nett

Nettet blir et reint lag-2-nett: Det skjer ingen ruting i Dødens nett; all ruting skjer på merete (eller for WLAN, på altersex). For enkelhetens skyld drar vi full VLAN-trunk til alle management-svitsjer.

Må avklares med DD

Erfaringsskriv UKA-19

https://docs.google.com/document/d/1bcAOk2zcXGS0Nzj6KIJn-wTzf6cS9QbKtKIUx_L-Vt0/edit

Lenker: Start

Mail: itk@samfundet.no | Telefon: 992 15 925 | Sist endret: 2021-04-30 11:13 | Revisjon: 25 (historie, blame) | Totalt: 1739 kB | Rediger