Dødens nett, UKA 21

Informasjon om nettet i DD

Sjekkliste

HvaAvklart dato / gjennomførtKommentar
Etablere virk mellom Anette og fiber i Dødens dal X Testet med laser, sterkt lys
Få tak i planene for brakkene og teltene i Dødens Dal, helst med en skisse, og lag en tilsvarende tegning som over med plan for hvor fiberkablene skal gå og hvilke svitsjer vi skal bruke X Må finne ut om Ops skal være der, sjekke at ting er som før
Ha et møte med arenakoordinator (eller lignende), og avklar at vi får kabelgater til fiberen X
Ha et møte med teltsjef (eller lignende) og avklar at vi får fast strøm til svitsjene X Fast strøm til fast infrastruktur, mao vi får fast strøm
Test at fiberen fungerer, og eventuelt bestill ny fiber hvis vi trenger
Kjøpe nye fiberruller, ala de fra UKA-19 X
Test at vi har nok SFPer, og eventuelt bestill fler X
Konfigurer alle svitsjene som skal brukes i Dødens Dal, og teste at de snakker sammen riktig ved å koble alle sammen med samme type kabler som de skal være koblet sammen med i dalen X
Bestill alle nettverkskabler som skal brukes i Dødens Dal X
Finne ut hvilket kassesystem de skal bruke / om de skal ha kassene på LAN X kasser skal på LAN, betalingsterminal er ikke nødvendig
Sørge for at vi har lisens til nok APer (se under)
Finne ut om det blir brakke i høyskoleparken X Det blir ingen brakke i høyskoleparken
Finne ut om det blir sirkustelt på fengseltomta X Det blir sirkustelt, utstyr er bestilt, men vi trenger svært lite
Finne ut hvordan kassene skal få nettverk (ha et møte med salgsjef/kasseansvarlig) X kassene får nett enten trådløst med 4G som backup eller så kan vi bruke dongler
Spørre VK hvor de trenger nett for streaming (1 Gbps) X De skal ha 2-3 porter og godt trådløst nett #159552
Finne ut om innslippsportal står der de alltid står X

Trådnett

Dødens Dal

HvaNavnIP-adresseKommentar
Cisco ME 3400E ddsw-distro 2001:67c:29f4::1031 I skapet i sørenden (Hades), tar inn fiber fra Samfundet og er upstream for alle andre switcher i DD. Har kun SFPer.
HP Procurve 2610-24-PWR ddsw-billett 193.35.52.17 Billettbrakka
Cisco Catalyst 3560 PoE-8 sirkusteltet 193.35.52.5 ?
Cisco Catalyst 3560 PoE-12 ddsw-scene1 193.35.52.14 Scene
Cisco Catalyst 3750 PoE-24 ddsw-ops 2001:67c:29f4::1004 OPS brakke
Cisco Catalyst 3560 PoE-48 ddsw-foh 193.35.52.15 FOH
Ubiquiti EdgeSwitch-8-150W ddsw-backstage 2001:67c:29f::1017 Backstage brakke
Ubiquiti EdgeSwitch-8-150W ddsw-velferd 2001:67c:29f4j::1018 Velferdsbrakken
Ubiquiti EdgeSwitch-8-150W sw-sirkus 2001:67c:29f4::1019 Sirkusteltet

WLAN

APer

Trådløskontrolleren vår, merkdem, har opptil 50 gratislisenser for APene. Vi kan aktivere noen trial-lisenser slik at vi får opptil 75 lisenser. Per nå er det lite tid igjen av denne trialen, og vil ikke holde for UKA-21. Vi trenger derfor å enten kjøpe nye lisenser, eller skaffe oss et nytt trial (v.h.a cisco/xim)

HvaAntallKommentar
Cisco AP 3700I 27 Fikk nye APer vinter 2021

IP-nett

Nettet blir et reint lag-2-nett: Det skjer ingen ruting i Dødens nett; all ruting skjer på merete (eller for WLAN, på altersex). For enkelhetens skyld drar vi full VLAN-trunk til alle management-svitsjer.

Må avklares med DD

Erfaringsskriv UKA-19

https://docs.google.com/document/d/1bcAOk2zcXGS0Nzj6KIJn-wTzf6cS9QbKtKIUx_L-Vt0/edit

Lenker: Start

Epost: itk@samfundet.no | Telefon: 992 15 925 | Sist endret: 2021-09-30 22:23 | Revisjon: 29 (historie, blame) | Totalt: 1763 kB | Rediger