Dørtilgang

Når du er blitt gjengmedlem eller funk på Samfundet, får du utlevert et ID-kort (med et gjeng- eller funkeoblat) som gir deg tilgang til de forskjellige dørene på Samfundet. Det er et par faktorer som må være på plass for at dette skal skje:

Kontrollkontoret er stedet å gå dersom du lurer på noe eller noe fortsatt ikke virker.

Når alt så er i orden, tar det 10-15 minutter før du skal kunne trekke kortet i de dørene du har tilgang til og få grønn mann :-)

Lenker: Start

Epost: itk@samfundet.no | Telefon: 992 15 925 | Sist endret: 2010-06-02 12:28 | Revisjon: 4 (historie, blame) | Totalt: 1871 kB | Rediger