DNS

Legge en vert til i DNS

Går her ut fra at verten skal få et samfundet.no-underdmene.

Deretter sjekker vi at endringene har tredd i kraft. Dette bør gjøres fra en annen boks enn cirkus, for eksempel cassarossa.

dig underdomene.samfundet.no A # IPv4
dig underdomene.samfundet.no AAAA # IPv6
host IPV4ADRESSE # revers
host IPV6ADRESSE # revers

Hvis du ikke får forventet svar, legg til @cirkus helt til slutt i dig -kommandoen, f.eks. dig underdomene.samfundet.no A @cirkus .

Hvis du nå får ønsket svar, er problemet sannsynligvis seriellen. Sjekk at den er riktig, inkrementer den, signer sonen, reload bind, test igjen. Hvis du derimot ikke får svaret du forventer, sjekk at sonefilen faktisk er korrekt, signer sonen, last inn bind, test igjen.

Signering av sonen (DNSSEC)

I utgangspunktet skal bind9 selv autosignere endrede sonefiler, men det hender at det ikke virker. I det tilfellet må du huske å signere sonen før den lastes inn.

zonesigner <sonefile>

Lenker: Start

Mail: itk@samfundet.no | Telefon: 992 15 925 | Sist endret: 2020-11-01 17:00 | Revisjon: 7 (historie, blame) | Totalt: 1662 kB | Rediger