Debian-speilet på altersex

debian.samfundet.no peker på altersex, som har et lokalt Debian-speil i /export/debian og kjører HTTP. Alle arbeidsstasjoner skal ha debian.samfundet.no i /etc/apt/sources.list.

Denne rsynces fra ftp.se.debian.org hver natt (treigt, men oppdatert); ftp.se.debian.org sender en liten notis via brukeren debftp (som har en SSH-nøkkel som er begrenset til å kjøre ~/bin/ftpsync) når den er nylig oppdatert, hvilket får altersex til å begynne en sync derfra. Vi har en del excludes inne (se rsync-linja i crontab) slik at vi bare drar ned arkitekturene i386 og amd64, av plasshensyn. (Excludene er ikke perfekte, men de tar det aller meste.)

ITK-spesifikke dists i arkivet

Hvordan bruke arkivet

 1. Putt følgende i /etc/apt/sources.list ved bruk av wheezy:
  deb http://debian-itk.samfundet.no/ wheezy-itk main
  deb-src http://debian-itk.samfundet.no/ wheezy-itk main
  Ved bruk av andre dists (squeeze, sid), bytt ut wheezy-itk med passende distribusjonsnavn (squeeze-itk, sid-itk, etc.).
 2. Kjør aptitude update for å hente ned informasjon om tilgjengelige pakker. Bruk aptitude som for alle andre pakker.

Legge til nye pakker i arkivet

 1. Legg .deb-filene og pakkesourcen (.tar.gz, .diff.gz, .dsc, eventuelt .changes) i passende kataloger, avhengig av distribusjon og arkitektur:
  dists/wheezy-itk/main/binary-i386/
  dists/wheezy-itk/main/source/
  Pass på at pakkene har filnavn etter debian-standard, gjerne $navn_$versjon_$arch.deb
 2. cirkus, som root, gå til /home/cassarossa/itk/felles/debian-itk
 3. Kjør ./update-archive.sh som root på cirkus. Dette vil bygge Packages, Sources, Release og signere Release-filen i på det høyeste nivået til hver dist med itk@samfundet.no-nøkkelen som er tilgjengelig for root@cirkus.
 4. Pakken er nå, etter en aptitude update, installerbar for maskiner som har en variant av følgende i sin sources.list:
  deb http://debian-itk.samfundet.no/ wheezy-itk main
  deb-src http://debian-itk.samfundet.no/ wheezy-itk main
  Hvor wheezy-itk byttes ut med passende dist.
 5. Dersom APT ikke allerede har den offentlige delen av itk@samfundet.no-nøkkelen kan denne installeres omtrent slik: sudo apt-key add /home/cassarossa/itk/felles/debian-itk/archive-key.pub

Legge til nye dists i arkivet

Om en f.eks. skal legge til jessie-itk, må grovt sett følgende gjøres:

 1. Opprette katalogstruktur:
  mkdir -p dists/jessie-itk/main
  cd dists/jessie-itk/main
  mkdir binary-amd64 binary-i386 source
 2. Lage filene dists/jessie-itk/main/*/Release med fornuftig innhold
 3. Lage en apt-jessie-itk-release.conf tilsvarende gamle apt-*-release.conf
 4. Oppdatere apt-ftparchive.conf
 5. Som root på cirkus: ./update-archive.sh
 6. På altersex: sudo -u debftp /home/debftp/bin/symlink-local-dists

Tilgjengelighet via debian-itk.samfundet.no

Arkivene i dists/ er tilgjengelig på http://debian-itk.samfundet.no/dists/ via symlinker på altersex.

For at symlinkene ikke skal forsvinne når Debian-speilet oppdateres kjører altersex:/home/debftp/bin/ftpsync scriptet symlink-local-dists i samme katalog som lager symlinker til alt i dists/.

Endringer på debian-itk-oppsettet

debian-itk er i versjonskontroll ved hjelp av bzr. Sjekk inn eventuelle endringer du gjør med en forklarende commit-melding.

Får du feilmeldinger om «Hash Sum mismatch»?

Av ukjente årsaker kan cache-filene til apt-ftparchive bli korrupte, og da vil apt-ftparchive begynne å generere pakkelister med ugyldige sjekksummer.

Flytt unna packages-amd64.db og packages-i386.db fra /home/cassarossa/itk/felles/debian-itk og kjør ./update-archive.sh på nytt som forklart ovenfor for å fikse problemet.

Lenker: Start, billig dør, kurs, servere, wimp

Epost: itk@samfundet.no | Telefon: 992 15 925 | Sist endret: 2020-08-25 20:24 | Revisjon: 21 (historie, blame) | Totalt: 1888 kB | Rediger