Digitale valg

Her er en kort HOWTO når det kommer til å avholde digitale votering:

Talerstolen

Det blir forventet at du sier noen korte ord før valget begynner. Hvis du - som meg - er litt linselus, så kan du si mer, men det som er nødvendig er følgende:

Før votering

Kontakt noen fra styre så du vet tittel, beskrivelse, og kandidater/alternativer. Dobbeltsjekk at videokomiteen har grafikk som viser hovrdan man stemmer klart. Gå på https://medlem.samfundet.no/admin/election/ og forbered deg på å lage et nytt valg. Ordstyrer kommer til å si 'Valget er åpent til 19:30' eller et eller annet. Fyll inn informasjonen på forhånd, så du er klar til å trykke når de sier at 'Valget åpner nå!'

Under votering

Noen fra Rådet kommer til å ville følge med på voteringsprosessen. tail loggfilen i /var/log/valg, cirkus# tail -f /var/log/valg/election_xxx.txt, og refresh adminsiden for dem så de ser antall stemmer avlagt.

Etter votering

Ta stemmetallene over på en (eller to om VK skal vise grafikk) lapp, og gi den til personen fra rådet, som så gir den til styret.

For kulhetspoeng kan man rigge opp en kvitteringsprinter i nærheten og skrive ut resultatene på den. For å skrive ut på denne kan du bruke print_valg.py som ligger i /homa/cassarossa/itk/felles/valg.

Lenker: Start, storsalsvalg

Epost: itk@samfundet.no | Telefon: 992 15 925 | Sist endret: 2021-04-27 20:29 | Revisjon: 10 (historie, blame) | Totalt: 1888 kB | Rediger