FireWin

FireWin er et program som brukes for å visualisere statusen til brannsystemet i nybygg. Det kommuniserer over RS-232. Dette signalet føres over ARX vlan til "brannsystem", en virtuell maskin på domino.

Kommunikasjonen mellom domino og brannsystemet

Kommunikasjonen fra brannsystemet snakke med ARX-vlan med en EDW-100, en RS-232 til IP/TCP converter. På den virtuelle maskinen gjøres dette tilgjengelig via en virtuell COM-port.

Konfigurasjonen av EDW-100

EDW-100 kan konfigureres på to forskjellige måter, enten via en seriell-port, eller via et webgrensesnitt.

For at man skal kunne koble seg til med en terminal over seriell, må man flikke den første DIP-bryteren (på S1) på. Denne bryteren finnes er inni boksen og man må ta av et lokk for at denne skal være tilgjengelig. Detaljene for å koble seg til finnes i [https://data2.manualslib.com/pdf3/74/7336/733544-westermo/edw100.pdf?0fe45b59d83849791f51db1a9e9ce4fd | brukermanualen]. Seriell-terminalen kan kun brukes for å sette IP, nettmaske, og default gateway.

Webgrensesnittet kan brukes til å konfigurere det meste annet. Det er tilgjengelig over http på port 80.

Nåværende konfigurasjon:

IP 192.168.94.200
Port 9000
Vlan 4

Konfigurasjon på "brannsystem"

Den virtuelle seriellporten settes opp med programmet HW Virtual Serial Port. Programmet gjør tilkoblingen til brannsystemet tilgjengelig på COM3.

Lenker: Start

Epost: itk@samfundet.no | Telefon: 992 15 925 | Sist endret: 2024-06-13 19:35 | Revisjon: 3 (historie, blame) | Totalt: 1888 kB | Rediger