Gigaløft på Samfundet

Her finner detaljer om oppgradering til gigabit mellom NTNU og Samfundet og mellom Samfundet og Trafoen.

Planen har kommet så langt at fiber er flyttet over til nordre sideloft.

Videre fremover venter vi på ny grensvitsj fra ITEA, etter at denne er installert vil hele bakenden til nettverket bli oppgradert til gigabit.

Nettverksutstyr som står på søndre skal også flyttes over til nordre. Dette vil skje ved at man patcher kablene på søndre helt over til nordre, det vil medføre en del kabeltrekking, men er absolutt noe som må gjøres.

PS! Søndre har store problemer om sommeren da telematikkrommet der holder herlige 50+ grader C.

Forklaring

Grensvitsj

En grensvitsj kan enklest forklares med den nettverksmodulen som forgrenes ned til en organisatorisk enhet. En typisk grensvitsj har ok utbyggingsmuligheter til fremtidig fiber-utvidelser - samt moduler for gigabit tvistapar-kabler.

Kantsvitsj

En kantsvitsj er en ende-svitsj/hub hvor de fysiske maskiner (servere, arbeidstasjoner). Kantsvitsjen kobles til en grensvitsj via TP eller fiber for vår del.

Kjernesvitsj

Over grensvitsjene igjen finner vi kjerne-svitsjene. Mer om hvordan nettet på NTNU henger sammen på finnes på http://www.nav.ntnu.no

Lenker: Start, gammel dokumentasjon

Epost: itk@samfundet.no | Telefon: 992 15 925 | Sist endret: 2004-11-20 23:48 | Revisjon: 5 (historie, blame) | Totalt: 1888 kB | Rediger