Hjælp! for gjengenes regnskapsføring

Kjapp guide til Gjengregnskapsføring

Noen kjekke taster:

Fanen 'Bilagsregistrering'

Fanen 'Kontoutskrift'

Viser bevegelsene på dine forskjellige konti. Du får kun se bevegelsene til din egen gjeng.

Fanen 'Saldoutskrift'

Viser saldo per regnskapsperiode på dine forskjellige konti. Du får kun se bevegelsene til din egen gjeng.

Fanen 'Prosjekter'

Viser en oversikt over prosjekter.

Dersom du har fanene 'Arrangement' og/eller 'Scenetype' tilgjengelig, gjelder samme som overfor

Fanen 'Hjælp!'

Leser du dette, har du etter all sannsynlighet allerede vært innom denne og skjønt hva den er til. Mer utfyllende hjelp på enkelte felter finner du nedenfor. Du kan også bruke hjelpefunksjonen i VISMA, enten ved først å trykke på verktøyknappen med pil og spørsmålstegn på og så i feltet som pirrer din nysjerrighet eller ved å søke i hjelp

Er det noe mer du lurer på, forsøk hjelpefunksjonen i VISMA.

Lenker: Start, gammel dokumentasjon, visma

Epost: itk@samfundet.no | Telefon: 992 15 925 | Sist endret: 2004-01-06 09:56 | Revisjon: 6 (historie, blame) | Totalt: 1888 kB | Rediger