Denne siden er arkivert, og kan inneholde utdatert, gammel eller feil informasjon.

Gjengkontakt

Formål

ITK kommuniserer ikke så mye med andre IT-gjenger. Dette vil vi gjøre noe med! Derfor skal vi ha en dedikert person som er skal opprettholde kontakten med de tre andre gjengene på huset som bedriver seriøs IT. Dette er VK, FG og MG-web. Foreløpig begrenser vi oss til disse tre gjengene, så finner vi senere ut om vi vil ekspandere til andre gjenger.

Utførelse

Kontaktpersonen skal sørge for at terskelen for kommunikasjon mellom ITK og gjengen er lav. Dette kan gjøres ved å f.eks. en gang i måneden besøke gjengen på en arbeidskveld og slå av en prat. Vær gjerne åpen om at dette er et tiltak for å bli bedre kjent med dem! Spør om de ulike prosjektene de har, om det er noe vi kan hjelpe dem med eller om de lurer på noe. Det er lurt å peile seg inn på en eventuell IT-ansvarlig, men spør gjerne også om hvilke kule ting de driver med utenom IT - lurt å bli kjent med resten av gjengen!

Kontakter

GjengKontakt
erlinvan VK
theodorc MG-web
bjornargh FG

Historisk

For å synliggjere kva ITK driv med på huset og å hjelpe gjenger med problemer dei måtte ha i EDB-kvardagen sin har aktive (og interesserte panger) rundt to gjengar dei er kontaktperson for. Denne gjengen bør få besøk av ITK frå tid til annan.

Målet med besøket er å vere sosial med andre gjengar og fikse ting som plager dei. Alle har ting dei lurer på eller problemer dei vil løyse – men ofte er terskelen for å ta kontakt med ITK for stor til at det vert gjort. Det er ikkje om å gjere å få gjort så mykje som mogleg, men ta det i eit tempo som gjer at folk kan sette seg ned ta ein kopp varm drikke eller ei brun flaske med kald drikke. Forvent å måtte hale ut kva problemer er eller korleis ting kunne ha vore. Ta deg god tid, og ta gjerne med ein følgesven – gjerne ein pang. Gjer gjengen merksam på at dei kan huke tak i deg på gangen, men pass på at supportsaker som går via epost havner i RT.

Praktisk gjennomføring

For nokre gjengar passer det nok best å avtale tid på førehand. Andre igjen kan du stikke innom og verte tatt i mot som ein helt. Avtal gjerne på førehand, men pass på å ikkje vere formell. Det skal ikkje vere møte med styret i gjengen på eit lukka kontor rundt eit bord. Stikk gjerne innom utan å seie i frå fyrst. Viss det ikkje passer kjem du ein annan gang.

Å setje av ein arbeidskveld i måneden til aktiv gjengsupport er eit godt utgangspunkt. Besøket treng ikkje vere på ein arbeidsdag, men mange gjengar har møter og jobbedager på mandager. Det kan vere eit greit utgangspunkt, dog etter møtene.

Hugs å føre inn i tabellen når du har vore hjå ein gjeng og send epost om kva som vart fiksa.

Gjengkontaktrelasjon anno 2018

Gjeng Kontaktperson
FSUG (Undergrupper av FS)
Profil
Arkivet
Sikring
Kunstreriske
TSS
TKS
Låfte
Strindens
Samfundets Interne Teater
Arrangerende
Klubbstyret
Kulturutvalget
Lørdagskomiteen
Vaktene
Styrende organ
Styret, FS og Rådet
Drift
Diversegjengen
Forsterkerkomiteen
Fotogjengen
KSG
Videokomiteen
MG
Regi
Akademisk Radioklubb
Kontrollkontoret
UKA
ISFiT

Kommentarer til enkelte gjengar

Klubbstyret og LøK: Arrangerer konserter og store arrangementer i helgene. Bruker Billig, og vil veldig gjerne ha besøk av ITK som kan fortelle om Billig. Det er mange som ikkje veit at ITK lager Billig, og antar at slik ting er er slik ting må vere. Fortell og demonstrer kva Billig er, korleis Billig bør brukast og del ut kontaktinformasjon (itk@s.n)

Vaktene: Slipper folk inn på konserter og andre ting. Bruker Billig. Dei treng informasjon frå ITK om korleis Billig virker, som i at papirlappen med strekkode ikkje er eit verdidokument. Vaktene har mange ønsker og tanker rundt Billig, men seier lite om det til ITK. Go fetch!

FSUG: Dei fleste her er allerede aktive i andre gjenger og treng ikkje like stor merksemd som ein heil gjeng. Sikringskomiteen er nok dei som har størst behov for oppfølging.

ARK: Er ein tilknytta forening, men tar på seg mange oppgåver Samfundet ikkje har eigne gjengar til. Hovudfokus her bør vere aktiviteter knytta til Samfundet, men sosialisering er òg viktig.

Styret, FS og Rådet: FS og Rådet er ikkje dei med størst behov eller faste arbeidsdager kor dei er tilgjengelige. Dei vil nok ha litt merksemd allikevel. Denne kontaktposten er stort sett Styret, men FS og Rådet kjem med på lasset.

UKA og ISFiT: Dei kjem og forsvinn =)

Lenker: Start, opplæring 2018

Epost: itk@samfundet.no | Telefon: 992 15 925 | Sist endret: 2020-08-18 11:35 | Revisjon: 49 (historie, blame) | Totalt: 1888 kB | Rediger