Innhold:

  1. Hvorfor guiden ikke ble skrevet forrige uke
  2. Tilfeldig tåkeprat
  3. Guide for manuell sortering av musikk 3.1. Scenario 1, “Fågelsång i Sverige” 3.2. Scenario 2, “Intergalactic Sonic 7"s (bonus disc: Cosmic Debris)” 3.3. Scenario 3, “Best of Nintendo Music, Volume 1” 3.4. Scenario 4, “Trond-Viggos Beste” 3.5. Scenario 5, “Live at the BBC (disc 1)” 3.6. Scenario 6, “The Very Best of Marvin Gaye” 3.7. Scenario 7, “The Constant Gardener”
  4. Mer tilfeldig tåkeprat

1. Hvorfor guiden ikke ble skrevet forrige uke

En bug i TagLib satte en liten stopper for det, den kan segfaulte[r] på tomme ikke-binære felt i APE metadata, og vi hadde tilfeldigvis en slik fil. Jeg fjernet ganske enkelt APE-metadata fra filen da det var en MP3 og den hadde ID3v2-metadata. Denne bugen er fikset i HEAD, men vi kjører fortsatt versjon 1.5. Er noen andre bugs samt litt begrenset funksjonalitet (som å hente lengde på sang i millisekunder), og det er visst litt vanskelig å få inn patcher som gjør noe annet enn å rette skrivefeil, ser det ut til. murr

2. Tilfeldig tåkeprat

Jeg er nå cirka halvveis i guiden (ja, jeg skriver det her oppe, selv om guiden er lenger ned), tror jeg har brukt nærmere en time så langt og nå funderer jeg på om jeg har valgt feil yrke og heller burde blitt forfatter :) Nå er jeg vel omtrent ferdig. Mistet litt oversikt over når jeg startet, men Nesbø, ta deg ei bolle!

3. Guide for manuell sortering av musikk

Start med å gå til http://locutus.samfundet.no, det er satt opp ITKACL, mest sannsynlig har du tilgang. Gå så til "Matching", denne siden tar noen sekunder å laste, spørringen er litt for kompleks, og det er for mange usorterte filer. Denne siden lister opp en haug med album, sortert på en måte som er ment for å sette de albumene vi trolig vil lagre øverst. Finn et album ("Filter" fungerer forøvrig ikke ennå, jo vent, steike gjør det det. Hvem fikset det? Jeg? Da kan du jo sortere yndlingsmusikken din først), det er en del scenarioer som kan dukke opp her, så jeg skal prøve å liste opp alle og forklare hvorfor albumet ikke automagisk ble lagret og hva du bør gjøre. Hvis folk er interessert i å gjøre en liten manuell innsats på å sortere musikk er det kanskje greit om dere ikke sorterer de albumene jeg bruker som eksempel, så andre får se. Alle albumene jeg har brukt som eksempler finner du på første side av "Matching".

3.1. Scenario 1, “Fågelsång i Sverige”

Mest sannsynlig vil du ikke komme over mange album slik som dette. Det er 90 spor, alle "matcher" hvert sitt spor, men det er veldig lite metadata (faktisk har man bare filnavn og lengde), så "score" (likhet, om du vil) ligger rundt 45% som ikke er nok for at albumet skal lagres (alle filene må være over 75%). Det du bør gjøre her er å se over hele albumet og krysse av "Match" for hver fil du er rimelig sikker på at er "matchet" riktig. Når du kommer til bunn har du en checkbox ("Force saving selected files") og en knapp ("Match selected"). IKKE trykk "Force saving selected files", det den gjør er at den vil lagre filene du har krysset av, uavhengig om de er en del av et komplett album eller ikke. Inntil videre vil vi (ev. jeg) ikke det. Dersom alle sporene har en (eller fler) filer som du har krysset av "Match" for, så kan du nå trykke på "Match selected"-knappen. Kort fortalt vil dette fortelle daemonen "bruk metadata fra dette sporet i stedet for metadata fra filen". Du kan fortsatt trykke "Match selected" selv om du ikke har minst en fil for hvert spor, men albumet vil ikke bli lagret, med mindre de manglende filene dukker opp i neste kjøring av daemonen. Når siden refresher vil det stå "OK" i stedet for en checkbox for "Match", dette betyr at filen allerede er "matchet" med sporet.

3.2. Scenario 2, “Intergalactic Sonic 7"s (bonus disc: Cosmic Debris)”

Som du ser er det 2 av dette albumet rett etter hverandre, ene med 23 spor, andre med 22 spor. Videre kan du se at den med 23 spor har 22 "MBIDs matched", trykk deg inn på dette albumet, dessverre er det ikke nå markert på noen måte hvilke filer som har MBID og hvorvidt de stemmer overens med sporet de er matchet mot. Grunnen til at dette albumet ikke ble automagisk lagret er fordi filene "matchet" albumet med 23 spor bedre enn de matchet albumet med 22 spor, men albumet med 23 spor er ikke komplett. Selv om albumet med 22 spor i dette tilfellet er helt fullstendig korrekt og det kan se ut som at den burde skjønt at det skal være dette albumet, så tenk på singler/EP-er der man ofte har 2-3 sanger som er akkurat de samme som på et album med flere spor. Når du har gått inn på albumet vil du se "There are other albums with the same name from the same artist..." og en link under til det andre albumet. Når dette skjer bør du gå gjennom alle albumene (i dette tilfellet er det bare 1 annet album, det kan være fler) som er lenket til (den vil ikke vise lenke til albumet du er i). Finn det albumet som ser mest korrekt ut (naturligvis er det albumet med 22 spor i dette tilfellet), og kryss av "Match" på de filene som stemmer med sporet. Igjen, dersom du har krysset av alle filene så trykker du til slutt på "Match selected", og igjen sørg for at "Force saving selected files" IKKE er markert.

3.3. Scenario 3, “Best of Nintendo Music, Volume 1”

Dette er et litt vanskeligere album. Som du kan se under første spor er det 2 filer den tror er det sporet, og hvis du går ned til spor 37 (som er det sporet den andre filen trolig skal være) ser du at ingen filer er listet her. Gå tilbake til spor 1 og trykk på den andre filen som burde vært under spor 37. Under "Matching tracks" vil du se hvilke spor denne filen er sammenlignet mot, og det andre sporet som er listet er det vi vil ha, men som du ser har den lavere "Score" enn det første sporet (grunnen til dette er at spor 37 er oppgitt til lengde på 0ms, mens filen er oppgitt til å ha en lengde på 32000ms som tilfeldigvis stemmer med spor 1 og delvis spor 17). Men det er ikke på denne siden vi retter denne feilen, så gå tilbake til forrige side ved hjelp av "tilbake"-funksjonen til din browser. Grunnen til at fil som passer til spor 37 ikke er listet under spor 1, 37 og 17 (som den er sammenlignet mot) er at dette ville gitt en ekstremt lang liste, og siden man kan ha duplikatfiler (der vi vil liste duplikatfilene også) kan vi ikke vise "bare beste fil for spor", men i stedet viser vi "bare beste sammenligning for fil", om det gir mening. Gå nå gjennom hele albumet og finn filer som definitivt ikke "matcher" sporet de er listet under, i dette tilfellet vil du se slike filer under spor 1, 3, 10 og 14 (men ikke 31, kommer tilbake til denne straks). Kryss av "Remove" for filene som ikke passer sporet, men ikke kryss av for "Match" ennå og trykk så til slutt "Match selected". Ja, dette er litt teit og trolig hadde det vært en bedre idé om siden ble refreshet hver gang du trykket på "Remove" for en fil. Etter at siden har blitt oppdatert bør nå filene være fjernet fra der de opprinnelig lå, kanskje ligger de nå under riktig spor, men det kan også være tilfelle at de ikke kom til riktig spor og fortsatt ligger på feil sted. I det tilfellet repeterer du prosedyren. For å komme tilbake til spor 31 der vi har en duplikat. Metadata ser jo korrekt ut for filen med 80% score, men det er ikke så rart siden den er sortert og tagget av tidligere sorterings-programmer/script. Jeg tror derimot at denne er feil, for lengden på denne filen er betraktelig lenger enn de fleste andre sangene på albumet. Det er godt mulig at filen er av riktig artist og tittel, men den kommer trolig fra et annet album. Dessverre er det lite man kan gjøre med akkurat dette nå, annet enn å gå inn på filen og endre metadata til noe helt annet så den ikke vil "matche" dette sporet igjen. Dette vil videre bli et problem når vi har "matchet" alle filene til albumet, for selv om vi ikke "matcher" duplikaten som etter alt å dømme er feil vil den blir automatisk lagret fordi den har så høy score (over 75%), og jeg kan tenke meg at kvaliteten på denne filen er bedre enn filen vi faktisk vil at skal lagres så filen vi vil ha under /export/musikk vil ende opp i /export/upload/duplicates. Jeg vil generelt oppfordre til å ignorere disse albumene inntil videre.

3.4. Scenario 4, “Trond-Viggos Beste”

Album med 26 spor, men hele 64 filer er koblet til albumet. Typisk et album med mange duplikater. Noe som er nytt her er "This album got files from multiple groups...". Locutus grupperer filer som den tror er på samme album (ikke helt sant, men irrelevant for saken), og daemonen vil ikke lagre et komplett album med mindre alle filene er i samme gruppe. Dette albumet har ikke blitt lagret fordi ingen grupper har filer som gjør albumet komplett der man har minst 1 fil som har høy nok score per spor. Du kan sjekke dette ved å gå inn på alle gruppene og bruke tilbake-knappen til browseren (ingen link tilbake til "alle grupper" ennå) etter hver gruppe. Det er også en bug her, som er at den ikke lister spor som ikke har filer. Gruppen "Trond-Viggo Torgersen-Trond-Viggos Beste" er nærme å gjøre albumet komplett, men den mangler en fil for spor 14 som interessant nok du vil finne i gruppen "Trond-Viggos Beste". Det som har skjedd her er at den har splittet noe som burde vært en gruppe opp i to, fordi av en eller annen merkelig grunn mangler noen filer som tidligere har blitt sortert "albumartist"-tag. Jeg kommer til å se mer på hvordan den deler opp i grupper, for dette problemet skjer litt for ofte. Fremgangsmåten her blir stort sett det samme som tidligere, men vi skal også markere duplikatene. Start så på topp og jobb deg nedover, du trenger ikke krysse av "Remove" på noen filer i dette tilfellet, men kryss av "Match" på filer du mener er korrekt identifisert. De filene med best kvalitet vil bli flyttet til "sortert", de andre til "duplikater". Det er mulig å pin'e filer så den bruker filer av lavere kvalitet i "sortert", men det er ikke mulig å gjøre dette i brukergrensesnittet ennå. Trykk på "Match selected" når du er ferdig, unngå fortsatt "Force saving selected files".

3.5. Scenario 5, “Live at the BBC (disc 1)”

Dette albumet er faktisk lagret, 2 ganger også, men det er en liten bunke med filer som ikke er lagret og derfor dukker også albumet opp i listen. Det er vanskelig å gi et godt svar på hva som er riktig å gjøre i slike tilfeller. Vi har allerede det komplette albumet og resterende filer er etter alt å dømme duplikater. Dersom vi krysser av "Match" for de resterende filene vil de bli lagret, og den kan finne på å lage en herlig blanding av MP3-er og Ogg-er i "sortert" da MP3-filene trolig er CBR mens Ogg-filene er VBR for den bryr seg bare om kvaliteten på filen og ikke format. Jeg vil anbefale at man ikke gjør noe med disse albumene på nåværende tidspunkt.

3.6. Scenario 6, “The Very Best of Marvin Gaye”

Det jeg tror har skjedd her er at albumet har blitt sortert en gang der vi har brukt "sammenligning på fil-nivå" (vi bruker "sammenligning på album-nivå" i Locutus) og på en eller annen måte har en av filene (den med 76.7% under spor 21) blitt "matchet" mot et annet album av samme artist som tilfeldigvis har det samme navnet, men med et helt annet antall spor og sanger. Det er godt mulig at den andre "Can I Get a Witness" skulle vært spor 12, "You're All I Need to Get By", for som vi kan se er lengden på denne filen og spor 12 likere hverandre. Derimot bør man ikke ta dette som "bevis" på at det skulle vært spor 12, man bør høre på sangen. Igjen kan man bruke "Remove", men i dette tilfellet må man faktisk fjerne filen fra feil spor 6-7 ganger på det albumet før den finner veien til spor 12. En annen løsning kan være å endre metadata (sett tracknumber til 12, title til "You're All I Need to Get By" og slett "Musicbrainz track ID") og vente til neste gang daemonen kjører. Generelt vil jeg anbefale å bruke "Remove", endrer man metadata blir verdiene for "Score" feil inntil daemonen kjører. Vanligvis vil man endre metadata for å gi Locutus mer å gå på når den slår opp filer mot Musicbrainz.

3.7. Scenario 7, “The Constant Gardener”

Jeg kan ikke forklare hvorfor ikke dette albumet ble lagret. Det er nok en høyst logisk grunn, men jeg har ikke debugget dette ennå :)

4. Mer tilfeldig tåkeprat

Dette bør dekke mye av hvordan man sorterer musikk litt mer manuelt, men det er nok noe jeg har glemt. Ellers er det bare å spørre. Jeg har utelatt "Uncompared"-siden med vilje, dette er filer som Locutus ikke klarer å få noe fornuftig ut av. Vanligvis betyr dette alt for lite metadata eller sangen finnes rett og slett ikke i Musicbrainz. Det er ikke så mye som fungerer i grensesnittet på nåværende tidspunkt, men jeg er rimelig sikker på at programmet oppfører seg snilt med arkivet så jeg så ingen grunn til å utsette det noe mer. Det er ofte slik med prosjekter at dersom de er satt i "produksjon" blir de fortere fikset når noe går galt (lurer litt på hvordan ansiktsuttrykket til sjefen ville vært om jeg hadde sagt dette på jobb) =)

Lenker: Start, locutus

Epost: itk@samfundet.no | Telefon: 992 15 925 | Sist endret: 2009-03-05 22:14 | Revisjon: 1 (historie, blame) | Totalt: 1872 kB | Rediger