ISBN

ISBN er Interesseforeningen for Studentersamfundets Bibliotek i Norge. Navnet ble unnfanget ved Norvald Ryeng. Foreningen er åpen og ønsker alle som interesserer seg for Bibliotekets ve og vel velkommen.

Følgende mennesker anses som interessenter i ISBN:

ISBN har bibliotekstanker angående Gratis.

Lenker: Start, bibliotekstanker, gratis

Epost: itk@samfundet.no | Telefon: 992 15 925 | Sist endret: 2009-11-12 19:25 | Revisjon: 7 (historie, blame) | Totalt: 1872 kB | Rediger