ISFiT 2019

Blogg

Lokal Bar 08/02

Hei, bloggen! Innslippet var satt til å begynne 22:00. Jeg (sveinrou) og et par ISFiT'ere var på plass for å hentes av bil klokken 20:15, men de hadde glemt meg. Jeg ga dem utstyret og gikk til lokal bar og møtte erlinvan utenfor ca klokka 20:40.

Det var skranke der, så det var ikke noe problem med innslippsportal, skjønt, hadde det ikke vært for at det lå en del skjøteledninger i et hjørne hadde vi ikke hatt nok støpsler. Å fysisk rigge opp tok ca 10 min.

ISFiT var dårlig forberedt på billettsalget, og Jardar måtte løpe for å skaffe bankterminaler. Deretter hadde vi et lite oppfriskningskurs i hvordan å selge og scanne billetter. Etterhvert merket vi at Billigklientene ikke syncet, som viste seg å være fordi IP-addressen til 4G-modemet endrer seg i ny og ned, og dette må legges til i /etc/postgresql/9.6/main/pg_hba på. Husk å reloade postgresql! (Tok dette ned uno_apps en gang? Eller var det restart? Uansett skjedde det ikke denne gangen, men kan kanskje være verdt å sjekke)

Da første billett skulle selges fant vi ut at vi hadde ikke laget noen kasse for eventet, så vi valgte Trondhjem torg, siden kunder begynte å balle på og det ikke er så langt unna Lokal Bar. I tillegg måtte vi krangle en del med printeren. Nå skal kvitteringsprinter4 være satt opp og klar til å brukes videre med

ssh -R 8518:192.168.1.100:515 bruker@login.samfundet.no -vN

Det som hjalp var å endre connection fra ldp://localhost:8518 til ldp://localhost:8518/queue

Utover det gikk billettsalget ganske greit. Det var overraskende høyt trykk, ca like mange billetter ble solgt på nett og i kasse.

Dokkhuset 09/02

Innslippet var satt til 2000. Etter litt masing fant vi ut at vi skulle bli hentet av ISFiT bak Samfundet kl 1805. Vi hadde med en eske med tingene vi trengte. Da vi kom hit visste ikke ISFiT-event så mye om hva som skulle skje, men en lokal ansatt ga oss en flightcasebasert innslippsportal. Det viste seg at de hadde glemt å skaffe bankterminal, så dette ble bestilt fra Samfundet.

Da vi koblet opp utstyret slet vi med de samme problemene fra 08/02. Hvordan dette kan løses er beskrevet under. Videre gikk det meste greit, bortsett fra at SSH-tunnelen var ustabil. Det gjorde ikke så mye, ettersom det ble solgt 1 billett i løpet av hele arrangementet. Det viste seg at nedrigg tok 5 minutter, ikke 30 som avtalt, men det er jo greit å ha litt å gå på.

Til neste gang bør vi se om vi får laptops med winprint/linprint installert, slik at vi kan bruke billettprintere i stedet for kvitterinsprintere med SSH-tunnel.

Dokkhuset 12/02

erlinvan og bjornargh ble hentet til avtalt tid 19:45 bak samfundet, og vi tok med oss samme utstyr som ble brukt tidligere på dagen. Da vi ankomm var det et pågående arrangement, og vi måtte vente oppgrigg frem til dette var ferdig, noe som førte at vi fikk litt dårlig tid.

Innslippsportalen ble plassert rett ved en nødutgang, der det var lite plass og dårlig belysning. Vi slet med å få den ene odroiden og Billig-laptopen til å synce, så tok en avgjørelse på å kun bruke den ene pga av det uansett ikke ville hjulpet stort med en ekstra scanner, da det var dårlig plass. Det samme gjelder printeren, så billetter som vi solgte på stedet ble scannet fra pc'en.

Utenom det nevnt over, så gikk arrangementet veldig bra, og en isfiter, som scannet billetter, sa i etterkant at det gikk bedre en de tidligere arrangementene han hadde deltatt på.

Konsertanmeldelse:

Sjekklister

Pakkeliste (basert på 2 innslippspunkter og 1 salgspunkt)

Sjekkliste før

Sjekkliste når dere er der

Ting som kan gå galt

Dørklientene

For å debugge en dørklient må du først finne IP-adressen dens. Besøk ruterens webgrensesnitt på 192.168.1.1. Brukernavnet er admin og passordet står bakpå ruteren. Åpne fanen LAN og velg Update. Da skal du se dørklienten. Hvis du ikke gjør, restart dørklienten og prøv igjen.

Dørklientene syncer ikke

Hvis syncen ikke fungerer, sjekk først /var/log/syslog for å finne hva som er galt. Ser du ingen feilmeldinger, forsøk å restarte tjenesten med systemctl restart billig-doorclient. Da skal du se hva som er galt i syslog.

4G-ruteren får en NATet DHCP-adresse, så den er ikke statisk. Vi har konfigurert et /14-subnett i pg_hba.conf, men hvis syncen ikke fungerer kan det hente ruteren har tatt seg en rar adresse, og du må altså endre pg_hba.conf på cirkus. Husk systemctl reload postgresql-9.6.

Dørklientene har feil klokkeslett

Det er ikke alltid at NTP-tjenesten starter pent når man skrur på odroidene.

SSH deg til IPen du fant (root@192.168.1.X, høysikkerhetspassord). Gjør så:

systemctl stop ntp # stopper tjenesten
ntpdate ntp.samfundet.no # stiller klokken
systemctl start ntp # starter tjenesten

Kvitteringsprinter

Du burde ikke bruke en kvitteringsprinter. Spar deg selv smerte og bruk en vanlig billettprinter.

Du klarer ikke å skrive ut testbillett

For at kvitteringsprinteren skal fungere må CUPS på cassarossa klare å snakke med den. Men kvitteringsprinteren er jo NATet bak Telenors NATede nett! Derfor må du sette opp en revers-SSH-tunnel. Det som skjer er at du via SSH ruter en port på localhost på cassarossa rett til en port på en enhet på ditt lokale nett. Det ser ut som cassarossa:portA <–SSH–> din laptop <–> printer:portB. For å gjøre dette, kjør ssh -R portA:printer_ip:portB bruker@login.samfundet.no -vN. portA er porten som er konfigurert på printhost.samfundet.no. Klarer du ikke å finne den, se nedenfor. printer_ip er den lokale IP-adressen til kvitteringsprinteren, som du finner i ruterens webgrensesnitt. portB skal være 515, siden det er der printeren lytter på utskrifter. Sjekk gjerne at outputen fra ssh ser positiv ut.

Ettersom printhost er skjult bak en ACL må man egentlig være på Samfundets nett for å kunne besøke admin-grensesnittet. En måte å lure seg rundt dette er en SSH-tunnel (igjen). Kjør ssh -ND 1080 bruker@login.samfundet.no for å åpne tunnelen på port 1080, og åpne deretter chromium med chromium –proxy-server="socks://localhost:1080". Da kan du besøke printhost.samfundet.no/admin.

Det er et kjent problem at SSH-tunnelen slutter å fungere etter en viss tid, selv etter omstart at tunnelen. Det er ukjent hvorfor dette skjer, men en fiks er å bytte port (på printhost.samfundet.no og i ssh -kommandoen),

Lenker: Start, isfit, isfit-23

Epost: itk@samfundet.no | Telefon: 992 15 925 | Sist endret: 2019-02-15 17:08 | Revisjon: 10 (historie, blame) | Totalt: 1842 kB | Rediger