IT-reglement

IT-reglementet finnes på http://itk.samfundet.no/IT-reglement.pdf.

Du finner .tex-filen i /home/cassarossa/itk/felles/IT-reglement/.

Kopi av teksten i reglementet

REGLEMENT FOR BRUK AV STUDENTERSAMFUNDETS IT-SYSTEMER OG NETTVERK

  1. Brukere forplikter seg til å følge UNINETTs etiske retningslinjer (https://www.uninett.no/etiske-retningslinjer).
  2. Brukernavn og passord på Samfundets IT-systemer er personlige og skal ikke under noen omstendigheter, unntatt når det er påkrevd etter norsk lov, gis til tredjepart.
  3. Utvis sunn fornuft og god dømmekraft i bruk av nettet.

Lenker: Start, brudd på opphavsrett

Mail: itk@samfundet.no | Telefon: 992 15 925 | Sist endret: 2013-02-16 14:37 | Revisjon: 4 (historie, blame) | Totalt: 1479 kB | Rediger