ITK Intervjuprosess

Tilgang får du av gjengsjef

Tips

Mal

Det ligger en mal i itk/felles som heter mail_om_opptak_mal.txt. Der trengs kun telefonnummer til opptaksannsvarlig, tidspunkt og navn på søker.

Bruk vim sin read-funksjon i mutt for ekstra poeng ":read /home/cassarossa/itk/felles/mail_om_opptak_mal.txt"

Tidenes opptak!

Lenker: Start, itkopptak

Epost: itk@samfundet.no | Telefon: 992 15 925 | Sist endret: 2019-08-25 21:04 | Revisjon: 1 (historie, blame) | Totalt: 1888 kB | Rediger