Inkrementere / Bumpe uka

Hvert år må UKA bumpes, altså at alle ting tilknyttet UKA-XX skal bli oppdatert til UKA-(XX+2)

AMSIT-lister

UKA må ha nye amsitlister. Foreksempel skal lista UKA blackupes til lista UKA-17, og UKA-lista endres eller opprettes på ny. Du kan fint koke de gamle listene, men ha i bakhodet at hvis UKEstyret har endret gjengstrukturen må noen underlister lages og slettes, pluss at en del personlige aliaser henger igjen.

HOW TO Gjøre @uka.no til @<år>.uka.no:

Husk også å oppdatere ukaXX/.htaccessITKACL-pathen i den stemmer med navnet på den nye gruppen, og opprett en ny egnet ITKACL-gruppe under /web/amsit og gi folk tilgang der så de kan administrere listene sine.

Gjengstruktur

Cron-jobben /etc/cron.d/uno-mdbsync brkues til å automatiske synkronisere grupper fra mdb2 med uka.no's gruppe database. For å finne relevante grupper, brukes viewet mdb_group, som finnes i postgres schemaet uno_apps. Dette viewet bruker et annet view, kalt public.uka_gruppe_ider for å finne grupper tilhørende den relevante UKA. For å tilpasse dette viewet til en ny UKE, må viewet endres slik at det bruker gruppe-IDen til den nye UKA. Gruppe-IDen må tilhøre foreldregruppen i gruppestrukturen, et typisk navn for denne er UKA-XX eller lignende.

Fjerne gamle tilganger

Gamle UKA må deaktiveres i MDB manuelt, slik at det gamle ukestyret foreksempel ikke har tilgang til uka.no/admin. Dette kan gjøres ved å psql'e seg inn på mdb2 og kjøre

 UPDATE gruppe SET aktiv = false WHERE grupe LIKE '%UKA-XX%' 

Mailman-lister

UKAs Mailman-lister må oppdateres slik at de inneholder gruppe_idene til de nye gruppene som ble opprettet i MDB. Dette gjøres ved å endre gruppe_id feltet i tabellen lister i mdb2.

Lenker: Start

Epost: itk@samfundet.no | Telefon: 992 15 925 | Sist endret: 2022-08-19 13:35 | Revisjon: 12 (historie, blame) | Totalt: 1887 kB | Rediger