Inkrementere / Bumpe uka

Hvert år må UKA bumpes, altså at alle ting tilknyttet UKA-XX skal bli oppdatert til UKA-(XX+2)

AMSIT-lister

UKA må ha nye amsitlister. Foreksempel skal lista UKA blackupes til lista UKA-17, og UKA-lista endres eller opprettes på ny. Du kan fint koke de gamle listene, men ha i bakhodet at hvis UKEstyret har endret gjengstrukturen må noen underlister lages og slettes, pluss at en del personlige aliaser henger igjen.

HOW TO Gjøre @uka.no til @<år>.uka.no:

!! Fjerne gamle tilganger Gamle UKA må deaktiveres i MDB manuelt, slik at det gamle ukestyret foreksempel ikke har tilgang til uka.no/admin. Dette kan gjøres ved å psql'e seg inn på mdb2 og kjøre

 UPDATE gruppe SET aktiv = false WHERE grupe LIKE '%UKA-XX%' 

Lenker: Start

Mail: itk@samfundet.no | Telefon: 992 15 925 | Sist endret: 2018-08-23 22:18 | Revisjon: 5 (historie, blame) | Totalt: 1444 kB | Rediger