Denne siden er arkivert, og kan inneholde utdatert, gammel eller feil informasjon.

InternettKiosk

Oppsett brukt av TIRC i 2008, 2009 og 2010

Dette oppsettet ble kokt sammen i håp om å finne en enklere og bedre løsning på TIRCkiosk-problemet

Overblikk

Oppsettet er bare Webconverger, som er basert på Debian Live.

Webconverger gir oss oppstartscript som starter X med en minimalistisk window manager, og en firefox som automatisk starter (ff3 med flash, mplayer-plugin...). Den restarter også firefoxen og sletter alt av innstillinger/historie etter en periode med inaktivitet.

Detaljer

Kjernen som startes ligger under cirkus:/tftpboot/webc/, squashfilsystemet ligger under cassarossa:/export/cassarossa/tftpboot/webc*/ (merk: disse må ligge under /live, se webc8.0 for eksempel).

Oppstartsvalgene for kjernen er viktige - se cirkus:/tftpboot/pxelinux.cfg/webconverger.tirc for valgene brukt, og legg inn tilsvarende valg i GRUB eller tilsvarende om annet medium benyttes. Blant annet brukes her homepage=http://www.tirc.no/ og nfsroot=129.241.93.19:/export/cassarossa/tftpboot/webc8.0/

Når man setter bgurl= lastes $bgurl ned og settes som bakgrunnsbilde – I dette tilfellet er http://www.tirc.no/bg.png et sunt alternativ.

Sette opp fra iso-fil

I nyere versjoner av webconverger er det ikke nødvendig å endre innstillinger i squashfs-filen. Bare loop-montér isoen ( mount -o loop fil målmappe ) og kopiér ut innholdet av mappen live. Gjør blåkopi av andre innstillinger.

Sette opp klient

Merk at UKA-07-skjermene ikke kommer opp med riktig oppløsning, iaf. ikke på UKA-03-maskiner. Test skjermen(e) du tenker å bruke mot maskinen(e) du tenker å bruke før du bærer dem langt, eller sett xvideomode=<X>x<Y> på oppstartsvalgene ☺

Å lage en ny klient er trivielt:

  1. Sett maskinens BIOS til å starte fra netboot
  2. kjør følgende på cirkus, som root, bytt ut <MAC> med nettkortets MAC, «-»-separert (dette gjør at maskinen med denne MAC-adressen netbooter «webconverger» automagisk):
    cd /tftpboot/pxelinux.cfg/
    ln -s webconverger.tirc 01-<MAC>
  3. Hvis man vil kan man koble ut disken for å spare strøm/støy. En annen mulighet er å lage en linux swap på den. Da bruker kiosken den automagisk som swap.

Lenker: Start

Mail: itk@samfundet.no | Telefon: 992 15 925 | Sist endret: 2020-10-06 11:10 | Revisjon: 15 (historie, blame) | Totalt: 1651 kB | Rediger