Jordfeilmåling

Samfundet er til tider plaget med overspenninger mellom fase og jord. Spenningene er på det meste målt til over 550V, normalen er ca 130V. Den mest plagsomme og merkbare konsekvensen av denne periodiske feilen er at normale og godtatte lekasjestraumer til jord følger normale, fysiske lover og auker i takt med spenningen. Større lekasjestraum fører til at jordfeilbrytere slår ut, mellom anna i Anette. Det er og eit problem andre stader på Huset.

For å hjelpe i leitinga etter jordfeil er det satt opp logging av spenninger mellom faser og jord. Me bruker eit passelig mengde multimetere med USB-utgang til formålet, nærare bestemt UNI-Trend UT61D, kjøpt på Clas Ohlson. Me har 4 stk av disse, kor 3 er i bruk og det siste er i reserve. Kva for eit som er rullerast på ved batteribytte for å minske datatap. Me vurderer å modifisere dei til å ta ekstern straum.

Sjølve logginga skjer via litt ekkel HID-USB-skrot, alternativt RS232. Me har valgt å bruke USB-fjeset sidan USB-porter finnst i vesentlig større mengde enn RS232-porter. USB-interfacet virker uavhengig av om det er kopla til eit multimeter, har optisk dataoverføring til multimeteret og kan flyttast mellom multimetere utan problem.

Per i dag går rådata via eit perlscript som tygger om til eit menneskelesbart format og rett til slutten av ein flatfil for kvar fase. Eit shellscript plukker periodevis opp data fra disse logfilene og tygger litt videre på innholdet og spytter det ut i eit format gnuplot kan grafe. Det samme shellscriptet lager grafer fra disse datafilene som forøvrig er delt opp per døgn. Det blir og generert egne plot for den siste timen for betre oppløysning av grafen. USB-driver

annotate-output +%s.%N ./start3.sh | cat >> log3 lagrer loggdata kontinuerlig, plot.sh kjører regelmessig i cron for å oppdatere grafer og collection kjører ein gang i døgnet for å oppdatere HTML-filene som viser ei samling av dei ulike plottene i PNG- og SVG-format.

Logginga kjører for tida på svartemyr.bagateller.com og er tilgjengelig på http://espen.bagateller.com/spenning

Bytte batteri

Finn fram eit multimeter med nytt batteri, sett det til å måle vekselspenning. Slå på datalogging ved å holde inne USB/RS232-knappen og slå av atorange ved å trykke på range. Fortsett å trykke range til du har eit siffer etter kommaet. Flytt så over ein og ein kabel fra multimeteret med tomt batteri. Husk at det er spenning på bananpluggene!

HUSK AT DET ER 230V MED MASSE STRØM OVER BANANPLUGGENE!

Framtidige planer

Viss målingene skal foregå over lang tid ønsker me å modifisere oss bort fra interne 9V-batterier. Me ønsker og å automatisere loggeprosessen og bli litt mindre avhengig av ein screen med eit lass med obskure vindauge som kjører uoversiktlige ting. Lagring av loggdata bør antageligvis flyttast til ein database. Slik plottinga fungerer i dag skalerer den dårlig i lengden, spesielt for oppdatering av eldre plot.

Lenker: Start

Epost: itk@samfundet.no | Telefon: 992 15 925 | Sist endret: 2013-03-20 00:33 | Revisjon: 4 (historie, blame) | Totalt: 1871 kB | Rediger