Kjernekompilering

Vi prøver å kjøre samme kjerne, med samme config, på cassarossa/cirkus/altersex/domino. kolje, voff og okkupasjon har ikke ITK-kjerner. Årsaken til at vi kompilerer egne kjerner er delvis historiske, men det har blant annet fordelen av vi får større kontroll over hvilke drivere vi ønsker og ikke, og vi har muligheten til å legge inn egen kode hvis vi så ønsker.

HOWTO

Med make-kpkg kan man spesifisere hvordan versjonsnavnet skal se ut. Hvis man spesifiserer --append-to-version -itk01, blir kjernen hetende f.eks. vmlinuz-3.9.0-itk01. Hvis man dropper –append-to-versjon blir det bare vmlinuz-3.9.0.

HOT TIP

Lenker: Start

Mail: itk@samfundet.no | Telefon: 992 15 925 | Sist endret: 2021-02-01 23:25 | Revisjon: 25 (historie, blame) | Totalt: 1740 kB | Rediger