Kontoplan for gjengene på Samfundet

BALANSEKONTOER

INNTEKTER

GJENGFORPLEINING

DRIFT

INVESTERINGER

KONTOR OG ADMINISTRASJON

ARRANGEMENT

FINANSINNTEKTER

Lenker: Start, gammel dokumentasjon

Epost: itk@samfundet.no | Telefon: 992 15 925 | Sist endret: 2003-12-03 15:07 | Revisjon: 2 (historie, blame) | Totalt: 1886 kB | Rediger