Lise Kjemi

Lise Kjemi er en av testbrukerne som ITK/Samfundet bruker. Hun er medlem, og blir (mis)brukt for å sjekke om diverse tjenester fungerer for ikke-ITKere. Som brukernavn har haun knuta, på lån fra Knut Auvor Grythe.

Det er ikke alltid at ITK rydder bort testbrukeren, og da kan det oppstå det enkelte morsomme hendelser.

Hun ble forsøkt satt opp på reelt intervju under UKA, men rekruteringen fikk ikke svar fra henne om at hun kunne komme på det aktuelle tidspunktet. Interessant nok ble hun likevel tatt opp i UKA-09, og sto da oppført som utvikler i UKEprogrammet.

Lenker: Start, gammel dokumentasjon

Epost: itk@samfundet.no | Telefon: 992 15 925 | Sist endret: 2013-02-21 08:41 | Revisjon: 2 (historie, blame) | Totalt: 1886 kB | Rediger