Lisens på programvareprosjekter i regi av eller forbindelse med ITK

Bakgrunn

ITK har etterhvert en hel del programvareprosjekter.

De fleste av disse har copyright satt på filbasis til de individuelle deltakerene i prosjektet. Noen få har copyright satt til Samfundet eller ITK. All den tid dette ikke er gjort som lønnet arbeid vil nok i praksis de individuelle utvikleren fortsatt besitte opphavsretten til arbeidet.

De færreste prosjektene har noen definert lisens. Dette innebærer at dersom noen sjekker ut kildekoden fra et av våre offentlige versjonskontrollarkiver, eller på annen måte får tak i kildekoden vår, og benytter den, vil de bryte norsk lov. En må også ha godkjennelse fra alle copyrightholdere før en kan distribuere kildekoden eller derivater av kildekoden.

Noen av prosjektene kan være nyttige for andre enn ITK. Andre prosjekter kan være veldig spesialiserte og mindre nyttige. Uansett synes undertegnede at det skal være opp til potensielle brukere å vurdere om prosjektene er interessante og/eller nyttige, om så kun for kurositets- eller opplæringsformål, uten å måtte ta hensyn til at ingen distribusjonslisens er definert for kildekoden.

jodal, 2007-01-27

Prosess

  1. Tilfør manglende prosjekter og deltakere.
  2. Definer en lisens for dine bidrag.
  3. Dersom alle deltakere i et prosjekt definerer samme lisens, definer prosjektlisens.
  4. Opplys om prosjektlisensen i alle prosjektets kildekodefiler.
  5. Alle fremtidige bidrag er under prosjektlisensen, med mindre noe annet blir eksplisitt gitt uttrykk for.

Prosjekter

AMSIT 2.x

ari

ATIR

Audio::Tagger

Billig

itkacl

itkwiki

MedlemsDB 2.x, Kortsys 2.x

PST

Robokop

µFS

Lenker: Start

Epost: itk@samfundet.no | Telefon: 992 15 925 | Sist endret: 2015-04-02 09:40 | Revisjon: 33 (historie, blame) | Totalt: 1887 kB | Rediger