Listesøk

For en stund tilbake hadde vi et eget listesøk-script på internsidene. Etter overgangen til AMSIT2.5 og seinere Exim er dette ganske brukket, og burde derfor ikke brukes lenger. Det man derimot kan gjøre på cassarossa (som root) er

exim4 -bt (adresse)

Som gir omtrent tilsvarende resultat (minus at den ikke følger Mailman-lister), om enn i et litt annet output-format.

Lenker: Start, exim

Epost: itk@samfundet.no | Telefon: 992 15 925 | Sist endret: 2011-01-17 22:22 | Revisjon: 7 (historie, blame) | Totalt: 1888 kB | Rediger