Fuse bits på mikrokontrolleren på diodeveggkortene

De aller fleste kortene har lfuse=0xBF og hfuse=0xD9. Noen få har hfuse=0xC9.

Sidetall og tabellnummer refererer til ATmega32-manualen (doc2503.pdf).

hfuse = 11011001 (0xD9)

OCDEN = 1 (unprogrammed, OCD disabled)

JTAGEN = 1 (unprogrammed, JTAG disabled)

SPIEN = 0 (programmed, SPI enabled)

CKOPT = 1 (unprogrammed, cf. p. 25)

EESAVE = 1 (unprogrammed, EEPROM not preserved)

BOOTSZ1 = 0 (unprogrammed, cf. Table 99)

BOOTSZ0 = 0 (unprogrammed, cf. Table 99)

BOOTRST = 1 (unprogrammed)

CKOPT = 1 ==> max 8MHz crystal

lfuse = 10111111 (0xBF)

BODLEVEL = 1 (unprogrammed)

BODEN = 1 (disabled)

SUT1 = 0 (programmed, cf. Table 10, p. 30)

SUT0 = 1 (unprogrammed, cf. Table 10, p. 30)

CKSEL3 = 1 (unprogrammed, cf. Table 2, p. 25)

CKSEL2 = 1 (programmed, cf. Table 2, p. 25)

CKSEL1 = 1 (programmed, cf. Table 2, p. 25)

CKSEL0 = 1 (unprogrammed, cf. Table 2, p. 25)

CKSEL3..0 = 1111 = External Crystal/Cermaic Resonator

CKOPT = 1, CKSEL3..1 = 111 ==> 3-8MHz clock

CKSEL0 = 1, SUT1..0 = 01 ==> Crystal Oscillator, BOD enabled

Lenker: Start, lysfontenehardware

Epost: itk@samfundet.no | Telefon: 992 15 925 | Sist endret: 2007-03-16 21:29 | Revisjon: 4 (historie, blame) | Totalt: 1886 kB | Rediger