Oppsett av MIVU programvaren

Installasjon av MIVU

MIVU ligger lagret på //progdist/mivu/, her ligger til enhver tid siste "release" og eventuelle patcher som skal legges inn i etterkant. Denne mappen har du allerede kopiert inn lokalt ;-)

Installer siste release, det vil si den katalogen som har nyest dato. Etter at programmet er installer kopier eventuelt over nyeste patch (dvs. let igjen etter patch med nyest dato). Denne patchen skal OVERSKRIVE .exe filen i orginalinnstallasjonen!

Oppsett av ODBC

Kassene trenger også å få satt opp en ODBC driver. Denne skal være av typen postgresql. Lag en ny ODBC driver fra administrative tools -> Data Sources (ODBC). Velg her Add... og sett typen til PostgreSQL. Husk å lage en "System DSN", da denne vil gjelde for alle brukere.

Data som skal dyttes inn i postgresql koblingen:

Oppsett av Windows

Når alt er satt opp, logg en gang inn som MIVU Kasse brukeren. Så må man kopiere kassesys2 til startup katalogen i menyen, slik at kassesystemet starter opp ved Windowsoppstart. Logg ut og test at ODBC og kassesystemet fungerer.

Maskinen skal nå være klar til levering (-:

Lenker: Start, gammel dokumentasjon, mivu

Epost: itk@samfundet.no | Telefon: 992 15 925 | Sist endret: 2004-10-12 14:23 | Revisjon: 6 (historie, blame) | Totalt: 1872 kB | Rediger