Mandarin

Fra 1.1 2007 har Samfundet gått over fra egetutviklet mivu til et kommersielt kassesystem fra Retail Respons med navn Mandarin. Mandarin er artsnavnet på en eller annen and som svømmer rundt i Nidelven/Kanalen.

Mandarin kjører under Windows og er kort fortalt access-databse med vb-script og en del kommaseparerte filer for kommuniksjon.

Oppsettet til Samfundet er at hver enkelt kasse (avdeling) er selvstendig og trenger ikke noe nettkontakt for å brukes, ei heller for å ta oppgjørende. Kun når priser eller ansatte skal oppgraderes samt når hovedkontoret skal leste ned omsettningsrapporter trenger boksene nett. Uansett de skal alltid stå på og skal alltid ha nett.

Siden boksene kjører windows i grunn og at den trenger å utveklse en del filere og kataloger over nett så er boksene satt på helt separert fysisk nett. Foruten selve kassemaskinene så er også et eget nic på skrue på dette fysiske nettet. Man har valgt 192.168.93.X og kassepunktene har ip 101 og skrue har 192.168.93.10

For å kunne gjøre endringer i Mandarin trenger man tilgang til Mandarin-setup. Personer som gjør dette er typisk lager- eller økonomiansvarlige, kafeansvarlig og andre. For å få tilgang trenger man å kunne logge inn samt lesetilgang til configfilene til mandarin. For å få dette trenger man bare gruppemedlemskap i «Remote desktop users» og «MandarinUsers». Brukeren må også legges inn i selve applikasjonen, men dette klarer gjengene selv.

Lenker: Start

Mail: itk@samfundet.no | Telefon: 992 15 925 | Sist endret: 2013-04-19 19:36 | Revisjon: 3 (historie, blame) | Totalt: 1479 kB | Rediger