Hvordan sende ut e-post til mange samtidig

Mutt

Av og til (f. eks når en konsert blir avlyst) trenger vi å sende ut e-post til en stor mengde menesker. Det finnes flere ulike måter å gjøre dette på, men en relativt enkel måte å gjøre dette på er igjennom mutt. Dette gjøres ved bruk av aliases. Det første du trenger å gjøre er å lage en liste over e-postadressene du ønsker å sende til. Denne listen må være på formatet:

alias <navn på alias> epost@domene.no epost1@domene.no ...

Hvor alle e-postadressene må være på samme linje og separert med mellomrom.

Legg deretter til

set alias_file="~/.mutt/<navn på filen med listen over e-postadresser>"
source ~/.mutt/<navn på filen med listen over e-postadresser>
i .muttrc.

For å sende en e-post til denne listen kan du deretter skrive

mutt -b <navn på alias> <adressen du vil ha som To>
-b setter her alle adressene i aliaset <navn på liste> som Bcc. Du kan deretter skrive og sende e-posten slik du gjør til vanlig i mutt.

Lenker: Start

Mail: itk@samfundet.no | Telefon: 992 15 925 | Sist endret: 2015-11-19 20:51 | Revisjon: 1 (historie, blame) | Totalt: 1468 kB | Rediger