MedlemsDB2 - Databasestruktur (ytterst utdatert!)

MDB2 ser ikke slik ut. Nytt strukturdiagram kommer. Sesse har en fin SVG.

Ny strukturdiagram laget med Autodoc og dot

png svg

Forklaring av databasen/modellen

forslag til endringer i databasen

Lenker: Start, medlemsdb2, medlemsdb2mailmansynk, medlemsdb2oversikt

Epost: itk@samfundet.no | Telefon: 992 15 925 | Sist endret: 2009-01-20 23:00 | Revisjon: 13 (historie, blame) | Totalt: 1848 kB | Rediger